ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

វិធានការដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលចេញដំណើរមកពីប្រទេសចិន និងមកដល់ប្រទេសតៃវ៉ាន់តាមចក្រចិនហុងកុង និងម៉ាកាវ ចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែមករា (C/1-1)

មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការជំងឺរាតត្បាតកណ្តាលខេត្តក្រុងបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី (3) ថា  ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសចិនដីគោកគឺមានសភាពការធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកដំណើរនៅលើជើងហោះហើរមកពីប្រទេសចិនដីគោក ចំពោះអ្នកចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ ត្រូវតែសហការជាមួយការធ្វើតេស្ត PCR យកទឹកមាត់ទៅពិសោធន៍តេស្តមើលនៅចក្រចេញពីព្រលានយន្តហោះជាការចាំជាមុនសិន ទើបចូលក្នុងស្រុកបាន ចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមករា (កាលបរិច្ឆេទនៃការមកដល់នៃជើងហោះហើរដែលបានកំណត់) អ្នកដំណើរដែលចាកចេញពីប្រទេសចិនដីគោកនិងចូលតៃវ៉ាន់តាមចក្រចិនហុងកុងនិងម៉ាកាវ  អ្នកត្រូវតែមានរបាយការណ៍តេស្ត PCR ក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងមុនពេលចេញដំណើរ ឬរបាយការណ៍ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័សក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង។


ការពិពណ៌នាអំពីមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការ នាពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងចិនហុងកុង និងម៉ាកាវ បានអនុម័តបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការបង្ការជំងឺរាតត្បាតដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់អ្នកដំណើរដែលចូលមកពីប្រទេសចិនដីគោក រដ្ឋាភិបាលចិនហុងកុងបានកំណត់ដូច្នេះថា អ្នកដំណើរដែលចូលពីប្រទេសចិនដីគោក ត្រូវតែមានរបាយការណ៍ភ្ជាប់មកជាមួយ ដោយធ្វើតេស្ត PCR ក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោងមុនពេលឡើងយន្តហោះ ឬរបាយការណ៍ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែនរហ័សក្នុងរយៈពេល 24 ម៉ោង អ្នកដំណើរឆ្លងកាត់ដែលចាកចេញពីប្រទេសចិនដីគោក ត្រូវតែគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិការពារការរាតត្បាតនៃប្រទេសផែនការគោលដៅក្នុងប្រទេចច្បាប់។  រដ្ឋាភិបាលម៉ាកាវកំណត់ថា អ្នកដំណើរដែលចូលពីប្រទេសចិនដីគោក ត្រូវតែមានរបាយការណ៍ធ្វើតេស្ត PCR ក្នុងរយៈពេល 72 ម៉ោងមុនពេលឡើងយន្តហោះជាមុនសិនទើបអនុញាតឡើងយន្តហោះបាន។


មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាបានបង្ហាញថា  ស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសចិនដីគោកគឺមានភាពធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងខ្លាំង ជំងឺរាតត្បាតនៅតែបន្តកើនឡើងនៅគ្រប់ទីតំបន់និងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀត ចំនួននៃការឆ្លង និងករណីធ្ងន់ធ្ងរក្នុងចំណោមមនុស្សចាស់ក៏បានកើនឡើង ទិន្នន័យដែលបានវាយតម្លៃដោយអ្នកជំនាញក្នុងស្រុកក៏បានបង្ហាញផងដែរ។ ចាប់ពីថ្ងៃបុណ្យឆ្លងឆ្នាំងសកលដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន ជំងឺរាតត្បាតភាគច្រើនប៉ះពាល់ដល់តំបន់ជនបទ និងទីក្រុង និងទីប្រជុំជនខ្នាតតូច និងមធ្យម។ដោយសារតែភាពខ្វះខាតទាក់ទងនឹងធនធានវេជ្ជសាស្រ្ដក្នុងតំបន់បែបនេះ។ ក្រុមមនុស្សចាស់ និងជនងាយរងគ្រោះមានប្រជាជនច្រើន ក្នុងរដូវធ្វើដំណើរនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំងចិន ការចល័តប្រជាជននៅទីក្រុង និងជនបទនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងដល់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ ហើយគេរំពឹងថាលំហូរនៃមនុស្សមុន និងក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននឹងបណ្តាលឱ្យមានការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះ។ កើនឡើងម្តងទៀត នៃជំងឺរាតត្បាតជាទូទៅអាចមានរយៈពេលលើសពី 3 ខែ។


មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាបាននិយាយថា នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ប្រភេទមេរោគដែលកំពុងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោក ភាគច្រើនជាប្រភេទ Omicron វ៉ារ្យ៉ង់ BA.5.2 និង BF.7 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ការធ្វើដំណើររបស់មនុស្សអាចបង្កើនជាឱកាសនៃការផ្លាស់ប្តូរនៃប្រភេទមេរោគ។ មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការនឹងបន្តពង្រឹងការតាមដាននៃប្រភេទមេរោគ នៅក្នុងករណីនៅក្រៅប្រទេស ដើម្បីវាយតម្លៃហានិភ័យនៃប្រភេទមេរោគថ្មី និងផលប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាតនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំ។ 


មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាបានសង្កត់ធ្ងន់ម្តងទៀតថា ស្របពេលជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់នៅក្រៅប្រទេស ចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមុនពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិន អ្នកដំណើរដែលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកោះតៃវ៉ាន់ ត្រូវតែយល់ជាមុន និងសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការការពារ និងត្រួតពិនិត្យការឆ្លងរាតត្បាតដោយខ្លួនឯងរយៈពេល 7 ថ្ងៃនាពេលបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសខ្ញុំ រួមគ្នាថែរក្សាសុវត្ថិភាពសហគមន៍ក្នុងស្រុក។