ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ស្វែងរក "ទឹកដីនៃវត្តវិហារមួយពាន់ឆ្នាំ" - បទពិសោធន៍រចនាប័ទ្មរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

1. វីដេអូដែលមានអក្សររត់ពីក្រោមជាភាសាចិន

2. អក្សររត់ខាងក្រោមអេក្រង់វីដេអូដែលមានចំណងជើងរងមីយ៉ាន់ម៉ា