ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1វីដេអូឃ្លីបផ្សព្វផ្សាយពី(ការណែនាំមើលថែអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនិងការអោយតម្លៃលើពហុវប្បធម៌ដែល)របស់ការិយាល័យឆ្លងដែននិងអន្តោប្រវេស្តន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ2017-04-28
2「5F」ខ្ញុំស្រឡាញ់គំនិតនៃដុំតស៊ូមាតិក្រុមគ្រួសារ2017-03-27
3ឆ្នាំ 2016 គោលនយោបាយប្រជាជនជាច្រើននៃខ្សែរវីដេអូ30sec 2016-10-11
42016 Population Policy Video 30 sec2016-10-11
5ឆ្នាំ 2016 គោលនយោបាយប្រជាជនជាច្រើននៃខ្សែរវីដេអូ2016-10-11
6" ប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៃផែនទីម្ហូបអាហារ " សន្និសីទនៃកាសែត 2016-01-27
7ខ្សែវីដេអូខ្លីរបស់ជំនាន់ទី២ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី ឃោសនាសុភមង្គល2015-05-15
8តៃវ៉ាន់គឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំ2014-06-24
9វីដេអូឃ្លីបស្តីអំពីផ្លែផ្កានៃកម្មវិធី「ការជួបជុំបិទវគ្គសិក្សាសម្រាប់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីឆ្នាំ២០១៣」2013-12-01
10ពិតជាក្រុមគ្រួសារជាមួយនឹងគ្នា / មានក្តីស្រឡាញ់ទៅលើក្រុមគ្រួសារមួយនោះ ។2013-05-16
11គហទំព័រពិសេសសំរាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីទីក្រុងតៃប៉ិ ធ្វើឲ្យជីវភាពកាន់តែមានភាពងាយស្រួល2012-11-01
12ការប្រកួតម្ហូបឆ្ងាញ់ពិសាររបស់គ្រួសារអាណិកជនថ្មីដែលរៀបចំដោយមន្ទីរកិច្ចការស៊ីវិលសាលាក្រុងតៃប៉េ2012-09-26
13ខ្សែវិដេអូខ្លីឃោសនា2012-08-29