ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1ការចុះឈ្មោះហ្គេមពិភពលោកក្នុងទីក្រុងទាំងពី នៅក្នុងឆ្នាំ 2025 -ត្រូវបានបើកទទួលពាកកយចុះឈ្មោះ2024-03-29
2ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍ជាតិឆ្ពោះទៅរកគោលនយោបាយ ២ ភាសានៅក្នុងឆ្នាំ 20302024-03-22
3ការិយាល័យកិច្ចការដីធ្លីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ - "ការពារក្នុងការក្លែងបន្លំជួលផ្ទះ"2024-03-22
4ទីក្រុងតៃប៉ិ ថវិកាចូលរួមសង្កាត់វ័នហ័រ2024-01-25
5ទីក្រុងតៃប៉ិ ថវិកាចូលរួមសង្កាត់ចុងចឹន2024-01-25
6ទីក្រុងតៃប៉ិ ថវិកាចូលរួមសង្លាត់ចុងសាន2024-01-25
7អ្នកដឹកនាំរឿង អា ចៅវ ជាអ្នលផ្សព្វផ្សាយចាក់បញ្ចាំងវិដេអូប្រឆាំងការឆបោក2023-03-07
8"ពិធីបុណ្យបណ្តែតប្រទិបតៃវ៉ាន់នៅក្នុងឆ្នាំ 2023 នៅតៃប៉ិ" ចលនាជាវិដេអូដែលមើលឃើញសំខាន់យ៉ាងពិសេស2023-01-07
9អត្ថបទសេចក្តីប្រកាសអំពីការបោះឆ្នោត 11262022-10-28
10វីដេអូផ្គូផ្គងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឆ្លងដែន (ព្រំដែន) នៃនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ2022-10-06
11មិនមានការស៉ីសំណូគបោះឆ្នោត ទើបខ្ញុំបោះឆ្នោតឲ្យ2022-10-05
12ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត -វីដេអូផ្សព្វផ្សាយ2022-08-02
13វីដេអូឃ្លីបផ្សព្វផ្សាយពី(ការណែនាំមើលថែអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនិងការអោយតម្លៃលើពហុវប្បធម៌ដែល)របស់ការិយាល័យឆ្លងដែននិងអន្តោប្រវេស្តន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ2017-04-28
14「5F」ខ្ញុំស្រឡាញ់គំនិតនៃដុំតស៊ូមាតិក្រុមគ្រួសារ2017-03-27
15ឆ្នាំ 2016 គោលនយោបាយប្រជាជនជាច្រើននៃខ្សែរវីដេអូ30sec 2016-10-11
162016 Population Policy Video 30 sec2016-10-11
17ឆ្នាំ 2016 គោលនយោបាយប្រជាជនជាច្រើននៃខ្សែរវីដេអូ2016-10-11
18" ប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៃផែនទីម្ហូបអាហារ " សន្និសីទនៃកាសែត 2016-01-27
19ខ្សែវីដេអូខ្លីរបស់ជំនាន់ទី២ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី ឃោសនាសុភមង្គល2015-05-15
20តៃវ៉ាន់គឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំ2014-06-24