ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1បច្ចុប្បន្នខ្ញុំកំពុងជួបការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែខ្ញុំបានលែងលះគ្នា ប្រសិនបើខ្ញុំចង់ដឹងថា តើមានប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្នែកអប់រំ ឬអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះសម្រាប់កូនៗដែលមានម្តាយឬឪពុកជាអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី?2024-05-21
2ទីក្រុងតៃប៉ិ ជំនួយឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ចំណុចសំខាន់ៗ៖ ការមិនរាប់បញ្ចូលគ្នាទៅវិញទៅមកនៃសុខុមាលភាព 22024-02-16
3ទីក្រុងតៃប៉ិ ជំនួយឧបត្ថម្ភជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ចំណុចសំខាន់ៗ៖ ការមិនរាប់បញ្ចូលគ្នាទៅវិញទៅមកនៃសុខុមាលភាព 12024-02-16
4តើស្ត្រីដែលមានកូនតែម្នាក់អាចដាក់ពាក្យសុំរស់នៅក្នុងផ្ទះពាក់កណ្តាលផ្លូវរបស់ស្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិបានទេ?2024-02-16
5ខ្ញុំជាប្តីឬប្រពន្ធដីគោក (ឬជនបរទេស) ហើយមិនទាន់ទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេ តើខ្ញុំអាចស្នើសុំជំនួយគ្រួសារក្នុងកាលៈទេសៈពិសេសបានទេ?2024-02-16
6តើការស្នើសុំជំនួយសង្គមសម្រាប់អ្នករស់នៅថ្មីមុនពេលចុះឈ្មោះប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិទទួលបានដើមនៃគ្រួសារដែលមានចំណូលមធ្យម/ទាបទាំងអស់ដែរឬទេ?2024-02-16
7តើសេវាសុខុមាលភាពអ្វីខ្លះដែលមានសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ?2024-02-16
8តើខ្ញុំអាចដាក់ពាក្យសុំជំនួយរថយន្តពិសេស តៃប៉ិអ្នកមានផ្ទៃពោះ 2U ធ្វើបាននៅឯណា?2024-02-16
9តើខ្ញុំគួររៀបចំឯកសារអ្វីខ្លះដើម្បីដាក់ពាក្យសុំជំនួយឧបត្ថម្ភរថយន្តពិសេស តៃប៉ិអ្នកមានផ្ទៃពោះ2U ត្រូវមាន?2024-02-16
10តើលក្ខខណ្ឌនៃការដាក់ពាក្យសុំជំនួយរថយន្តពិសេសរបស់តៃប៉ិអ្នកមានផ្ទៃពោះ 2U មានអ្វីខ្លះ?2024-02-16
11តើអាសយដ្ឋាន លេខទូរស័ព្ទ ម៉ោងសេវាកម្ម និងគម្រោងរបស់សមាគមអ្នកចំណូលស្រុលថ្មីមានអ្វីខ្លះ?2024-02-16
12តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចប្រសិនបើខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅពេលប្រើថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជានៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃ តើត្រូវប្រើដោយដូចម្តេច?2024-01-18
13ខ្ញុំចង់ទទួលការពិនិត្យឈាមដោយអនាមិក (អេដស៍ និងរោគស្វាយ)។ តើសេវាកម្មមានខ្លឹមសារអ្វីខ្លះ?2024-01-18
14លើកមុនខ្ញុំបានទៅបន្ទប់ពិគ្រោះជំងឺក្រៅមន្ទីរពេទ្យលីងចុងឃុន (ឃុនមីង) នៃមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីពិនិត្យឈាម (អេដស៍ និងរោគស្វាយ) ខ្ញុំចង់ពិនិត្យលទ្ធផលដោយរបៀបណា?2024-01-18
15ការពិនិត្យសុខភាពក្រោយពេលរៀបការ និងមុនពេលមានផ្ទៃពោះរបស់មន្ទីរពេទ្យឯកជនលៀនហឺរ និងការឧបត្ថម្ភលើការពិនិត្យជម្ងឺសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ2024-01-18
16ចង់សាកសួរអំពីរូបរាង គ្រឿងផ្សំ និងព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតរបស់ឱសថមែនទេ?2024-01-18
17ខ្ញុំចង់ដាក់ពាក្យសុំកំណត់ត្រាវេជ្ជសាស្រ្ត (ឬរបាយការណ៍ពិនិត្យ ថតកាំរស្មីអ៊ិច) អំឡុងពេលសម្រាកព្យាបាលក្នុង (ឬអ្នកជំងឺក្រៅ សង្គ្រោះបន្ទាន់) តើខ្ញុំត្រូវយកឯកសារអ្វីខ្លះ? ថ្លៃប៉ុន្មាន?2024-01-18
18តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលត្រូវបំពេញដើម្បីស្នើសុំជំនួយដល់គ្រួសារដែលមានកាលៈទេសៈពិសេស?2024-01-18
19ការណែនាំអំពីចំណុចសំខាន់ៗនៃការឧបត្ថម្ភធនរបស់ទីក្រុងតៃប៉ិសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ2024-01-18
20តើអ្នកទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភអ្វីខ្លះពីជំនួយសង្គមសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី មុនពេលដែលពួកគេត្រូវបានចុះឈ្មោះ?2024-01-18