ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មស្ត្រីនិងគ្រួសារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីទីក្រុងតៃប៉ិ 3/27-6/26 គ្រប់គ្រង "ការបរិភោគគឺដូចជាការ ”ផ្លាស់ប្តូរ" ~ ថ្នាក់ធ្វើម្ហូបអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី "(2-14)2021-02-20
2ទីក្រុងតៃប៉ិតំបន់ខាងលិចមណ្ឌលថែទាំសហគមន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី 3/20-12/18 សម្រាប់សកម្មភាព“ ដៃតូចដឹកដៃធំបណ្តុះបណ្តាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៃឪពុកម្តាយ” (2-13)2021-02-20
3សំរាប់មូលដ្ឋានថែទាំសហគមន៍អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅទីក្រុងតៃប៉ិ 3/13-7/24 បានបើកថ្នាក់“ សិប្បកម្មស្ត្រីសិប្បកម្ម” (2-12)2021-02-20
4មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មស្ត្រីនិងគ្រួសារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី 3/28、3/29 “ សិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលប្រចាំនៅឆ្នាំ 110 សម្រាប់អ្នកបកប្រែភាសាមានជាច្រើនភាសា” (2-11)2021-02-19
5ការិយាល័យសង្កាត់ណីហ៊ូរ 4/10-5/22 បានបើកថ្នាក់“ ហាងកាហ្វេជីងសឺថោវអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីឆ្នាំ 110” (2-10)2021-02-19
6 មូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមអេដែននឹងត្រូវបានដំណើរការចាប់ពីខែ 3 មីនា ដល់ ខែ 7 កក្កដា ថ្នាក់ចាប់ផ្តើមនិងថ្នាក់ខ្ពស់នៃ“ ការរៀនសូត្រកុំព្យូទ័រសម្រាប់អ្នករស់នៅថ្មី” (2-9)2021-02-18
7ការិយាល័យសាលាសង្កាត់ស៊ីងអ៊ីក 3/3-5/5 បានបើកវគ្គនៅ 110 ឆ្នាំ "ថ្នាក់បង្កើតសិល្បៈអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (2-8)2021-02-18
8មូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមអេដែននឹងត្រូវបានដំណើរការចាប់ពីខែ 3 មីនាដល់ខែ 12 ធ្នូ បានបើក. (2-7)2021-02-17
9មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មស្ត្រីនិងគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅក្រុងតៃប៉ិ 3/6 (ថ្ងៃសៅរ៍) បានបើកថ្នាក់“ យុវនារីដ៏អស្ចារ្យ ! ~ សកម្មភាពប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារី” (2-6)2021-02-17
10មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅតំបន់ទិសខាងកើតក្រុងតៃប៉ិ 3/13(ថ្ងៃសុក្រ) បានរៀបចំឡើង ដោះស្រាយការបណ្តុះបណ្តាលសេវាកម្មអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត(2-3)2021-02-04
11សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបិទពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ក្លឹបអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (2-2)2021-02-04
12មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មបំរើស្ត្រីនិងក្រុមគ្រួសារជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីទីក្រុងតៃប៉ិ3/20-6/19 បានរៀបចំថ្នាក់“ ផ្លាស់ទៅរៀនថ្នាក់រាំ ~ ក្រុមរបាំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” (2-1)2021-02-03
13​ គណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតកណ្តាលផ្តល់ជូន "តំបន់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" ដើម្បីណែនាំដំណើរការបោះឆ្នោត និងបញ្ហានានាដែលត្រូវការការយកចិត្តទុកដាក់(1-11)2021-01-28
14​ មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារតៃប៉ិ 3/31-6/9 បានរៀបចំនៅ“ 69 ខ្ញុំនិងអ្នកនាំគ្នាអន្តរកម្មវគ្គសិក្សា” (1-10)2021-01-28
15ការិយាល័យសង្កាត់ហ្សុងសាន 3/17-4/21 បានរៀបចំ“ ថ្នាក់លាបស្បែកធ្វើដោយដៃ” សម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី 4/23 និង 4/28 បកស្រាយដោយ "ថ្នាក់បច្ចេកវិទ្យាស្បែកកម្រិតខ្ពស់"(1-9)2021-01-27
16ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ឹកលីន 4/6-5/4 ប្រៀបចំ “ សូមនិយាយសិក្ខាសាលាភាសាចិនហុកគៀន - ហុកគៀនសំរាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” ទីកន្លែង៖ វិទ្យាល័យហ៊ូកជាំងឯកជននៅទីក្រុងតៃប៉ិ (ថ្នាក់ទី 101 ថ្នាក់រៀន - ថ្នាក់ច្នៃភេជ្ជៈ) (1-8)2021-01-27
17ការិយាល័យសង្កាត់វ័នហ័រ 3/1-4/2 ប្រគល់ជូន“ ក្រុមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីចំនួន 110 អ្នកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ថ្នាក់វប្បធម៌អាហារ” (1-7)2021-01-26
18គម្រោងលេខអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជនចំណាក់ស្រុកបែបថ្មីនឹងត្រូវអនុវត្តនៅថ្ងៃទី 2 ខែ 1 មករា ឆ្នាំ ២០២១ (ឆ្នាំ 110) (1-6)2021-01-21
19ការិយាល័យស្រុកវ៉េនសាន 3/8-4/16 “ សុភមង្គលដើម្បីរកសិក្ខាសាលាធ្វើម្ហូបនិងឆុងទឹកតែ” (1-5)2021-01-20
20ការកែតម្រូវ "គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការអង្គភាពនិងអង្គការឯកជន ដើម្បីគាំទ្រសេវាកម្មសម្រាប់គ្រួសារដែលជាមេម៉ាយឬពោះម៉ាយនិងសុខុមាលភាពស្ត្រីដោយការិយាល័យកិច្ចការសង្គមនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ" (1-4)2021-01-15