ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លេខរៀងTitlePublish Date
1មនុស្សគ្រប់ៗគ្នាសុទ្ធតែមានចំណែករួមគ្នា ~ វីដេអូផ្សព្វផ្សាយរបស់អ្នកត្រួតពិនិត្យការិយាល័យអធិការកិច្ចបញ្ចូនតំណឹង (មានភាសាចិននិងអង់គ្លេស)(1-2)2019-01-19
2ចំណងជើង: ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ នៅចេញចូលក្រៅប្រទេស មិនអាចនាំយកផលិតផលសាច់ស្រស់ចូលក្នុងប្រទេសបាននោះទេ ប្រសិនជាចែកឃេីញថាជាជនល្មើសច្បាប់នឹងត្រូវទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។(1-1)2019-01-19
3សម្រាប់ការស្នើសុំដោយសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជនចំណូលស្រុកថ្មី "ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីនៃសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍" សូមចុះឈ្មោះចូលរួម (4-7)2018-05-01
4លើកដំបូងទេពកោសល្យវប្បធម៌និងសិល្បៈ លោក អ៊ូរ យ៉ុងហ្វុង ចាប់ផ្តើមបង្កើតការចុះឈ្មោះ(3-28)2018-04-23
5ខ័ណ្ឌណីហ៊ូរទីក្រុងតៃប៉ិ 2018 "ថ្នាក់គំនូរគូសលាបក្រចកនៃប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី" សូមចុះឈ្មោះ(3-3)2018-04-23
6ក្រសួងសង្គមកិច្ច ក្រុងតៃប៉ិ នៅឆ្នាំ 2018 បានចាប់ផ្តើមបើកថ្នាក់រៀន បន្តិច ម្តងៗ សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន្ត ហើយ សូមអញ្ចើញប្រិយមិត្តជាជនអន្តោប្រវេសន្ត ចូលរួម ក្នុងកម្មវិធីនេះ ។ (1-9)2018-04-23
72018 ထိုင္ေပၿမိ ဳ႔အလုပ္သမားေရးရာဌာန ေရႊ႔ေၿပာင္းနုိင္ငံသားသင္တန္းဇယား (1-7)2018-04-23
8ក្រសួងការអប់រំនៅក្រុងតៃប៉ិ នៅឆ្នាំ2018 នឹងបើកកម្មវិធីថ្នាក់បង្រៀន សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន្ត ។ ក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗ ខាងមុខនេះ នឹងមានជាវគ្គសិក្សាជាបន្ត ។ (1-5)2018-04-23
9គណៈកម្មាធិការប្រឹក្សាយោបល់ស្តីពីការថែទាំនិងព្យាបាលជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៃក្រុងតៃប៉ិ នាទីកិច្ចប្រជុំ(1-4)2018-04-23
10ក្រសួងមហាផ្ទៃសូមស្វាគមន៍ចំពោះការប្រើ "បរទេសនៃការធ្វើតេស្តថ្នាក់រៀននិងការធ្វើតេស្តដាក់ពាក្យស្នើរសុំស្នាក់នៅ" ។ (1-3)2018-04-23
11សំរាប់ការស្នើសុំសេវាកម្មអេឡិចត្រូនិច e-Billសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរការបង់ប្រាក់ករណីសញ្ជាតិ (1-2)2018-04-23
12ក្រសួងវប្បធម៌ 2017.11.15 វិនស៊ីននៃពាក្យលេខ 10630315171(11-8)2018-04-23
13ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតបញ្ជាក់បានប្រកាសថា អ្នកទទួលបានសញ្ជាតិ ដែលគ្មានគ្រោងការណ៍ការចោទប្រកាន់ក្នុងផ្លូវច្បាប់ "(10-7)2017-10-31
14ទីក្រុងតៃប៉ិនៃការិយាល័យសុខភាព 2017 "បញ្ហាការអប់រំកុមារដែលមិនមានភាពរឹងមាំ" ការចុះឈ្មោះចូលរៀន ស្វាគមន៍អ្នកអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីការចុះបញ្ជីសាធារណៈទូទៅ។ សូមថែទាំកុមារនៅ 10.12មុនពេលចុះឈ្មោះ។ (9-6)2017-10-03
15ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2017.6.3 ការប្រកាសចេញ " ធម្មជាតិនៃជំនាញភាសាជាមូលដ្ឋាននិងចំណេះដឹងជាមូលដ្ឋានសញ្ជាតិសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចទទួលស្គាល់ជាស្ដង់ដារជាតិ " នៅក្នុងករណី(7-5)2017-07-14
16ក្រសួង 2017.5.26 មហាផ្ទៃផ្តល់សម្រាប់ "ការផ្លាស់ប្តូរនៃការដកហូតសញ្ជាតិត្រូវបានកំណត់ដើម្បីពិនិត្យមើលករណីនិងការពិនិត្យឡើងវិញនៃចំណុចការងារនេះ" នៅក្នុងករណី(7-6)2017-07-14
17ក្រសួងមហាផ្ទៃបានការកែនៅឆ្នាំ 2017.6.13 គិតថ្លៃនៃការកែប្រែច្បាប់ចូលសញ្ជាតិ(7-3)2017-07-13
18ក្រសួងមហាផ្ទៃ 2017.6.8 ប្រកាសចេញ "ច្បាប់អនុវត្តច្បាប់ចូលសញ្ជាតិ" ការធ្វើវិសោធនកម្ម (7-4)2017-07-13
19ការិយាល័យខ័ណ្ឌសឹកល៉ីង "ថ្នាក់រាំនៃប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី " សូមស្វាគមន៍ចុះឈ្មោះចូលរួម (6-9)2017-06-14
202017ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅទីក្រុងតៃប៉ិសេវាកម្មពិសេសនៃការិយាល័យបិតុភាព សូមស្វាគមន៍ចុះឈ្មោះ!(6-1)2017-06-05