ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1ការប្រកាសបិទថ្ងៃនៃសមាគមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់ស៊ឹកលីង និង សង្កាត់វ័នហ័រក្នុងឆ្នាំ 2024 (12-4) 2023-12-18
2សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តឡើងវិញនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃការខ្ចីទីធ្លារប្រើប្រាក់របស់ទីក្រុងតៃប៉ិ និងសាលអគារចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ និងស៊ឹកលីង (4-14)2023-04-27
3សេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃបិទសាលជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី Shilin និង Wanhua ក្នុងឆ្នាំ 2023 (12-5)2023-01-02
4រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ-ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកម្មវិធីឧបត្ថម្ភធនមាតុភាព (2-2)2024-02-15
5ការិយាល័យសង្កាត់ចុងជិនទីក្រុងតៃប៉ិ-"វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍ថ្មី" (2-1)2024-02-15
6អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការ CRPD ឆ្នាំ 2022 (1-5)2024-01-25
7នាយកដ្ឋានប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ - ការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងពីការក្លែងបន្លំចំនួន 6 (1-4)2024-01-24
8ការការពារវ៉ាក់សាំង XBB.1.5 របស់ទីក្រុងតៃប៉ិ បូករួមទាំងវ៉ាក់សាំងរាប់សិប ដើម្បីចាប់រង្វាន់ (1-3)2024-01-24
9មជ្ឈមណ្ឌលបង្រៀនគួរតាមផ្ទះ - "និងក្រុមគ្រួសារចូលរួមជាមួយ" ការបង្រៀនដោយឥតគិតថ្លៃ (1-2)2024-01-19
10ជីវិតរស់នៅដោយឌីជីថល ថ្នាក់ប្រឡងរៀនសូត្រ-EXCEL-TQC (1-1)2024-01-19
11សាលាបង្រៀនកួរឈីងហ្វារ -"គ្រួសារសប្បូសប្បាយ" ការបង្រៀនឥតគិតថ្លៃ (12-10)2023-12-22
12ទទួលចាក់វ៉ាក់សំាងថ្នាំបង្ការដើម្បីបង្កើនភាពការពារ (12-8)2023-12-20
13ការបោះពុម្ពលើកទី 49 នៃ "ទស្សនាវដ្ដីតៃវ៉ាន់គ័ងហ័រ" បោះពុម្ពបីខែនៅវៀតណាម ថៃ និងឥណ្ឌូនេស៊ី (12-7)2023-12-19
14ឆ្នាំ 2023 "ស្នេហាបុណ្យណូអែលរបស់តៃប៉ិគ្មានដែនកំណត់" នឹងបំភ្លឺផ្លូវស៉ីងសិនណាន ចាប់ពីថ្ងៃទី 12/2! (12-5)2023-12-18
15[សេចក្តីជូនដំណឹង] នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី និងការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារ និងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ជំនួយ (ការលើកទឹកចិត្ត)សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាក្នុង 2023 (ពាក្យស្នើរសុំត្រូវបានរំពឹងថានឹងទទួលយកនៅថ្ងៃទី 22 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2024) (12-3)2023-12-18
16មហាវិទ្យាល័យអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈទីក្រុងតៃប៉ិ - ការចូលរៀនសម្រាប់ពាក់កណ្តាលដំបូងនៃឆ្នាំ 2024 វគ្គបណ្តុះបណ្តាលមុខងាជ្ជាជីវៈ (11-13)2023-12-04
17ការិយាល័យគណនេយ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ-ឆ្នាំ 2023ជាស្ទង់មតិចំណូល និងចំណាយក្នុងគ្រួសារ (11-11)2023-11-28
18ផ្សារ ណានមិនបើកដំណើរការឡើងវិញសម្រាប់ប្រតិបត្តិការសាកល្បងនៅខែតុលា (11-8)2023-11-20
19ការតាំងពិព័រណ៍ការបង្កើតបាទីកឥណ្ឌូនេស៊ី (11-7)2023-11-15
20ការិយាល័យផ្លូវហាយវេ នៃក្រសួងសាធារណៈដឹកជញ្ជូន-សោភ័ណ្ឌភាពល្អដោយចាប់ផ្តើមពីឈប់និងអនុគ្រោះគ្នា(10-8)2023-10-27