ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1ព័ត៌មាននៃវគ្គសិក្សា "ក្រុមគាំទ្រអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីទីក្រុងតៃប៉ិ" (6-13)2022-06-28
2ព័ត៌មាននៃវគ្គសិក្សា "ការធ្វើដំណើរពីចម្ងាយទៅទេសចរណ៍ចិនហុងកុង" (6-12)2022-06-28
3សេចក្តីស្នេហាគ្មានថ្ងៃទីបញ្ចប់ ខ្ញុំនឹករលឹកដល់ព្រះបិតា ឡៃ ហ្កាលីនជានិច្ច (6-11)2022-06-27
4ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ឹកលីង ទីក្រុងតៃប៉ិ ឆ្នាំ 2022 ផើងផ្ការុក្ខជាតិ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ․ថ្នាក់សួនផ្កានៃការវគ្គសិក្សាព្យាបាលដោយប្រកាសផ្សាយចុះឈ្មោះចូលរៀន (6-10)2022-06-24
5សូមស្វាគមន៍មកចុះឈ្មោះបោះតង់បង្វិកបង្ហាត់ក្មេងជំនាន់ទីពីរ (6-9)2022-06-24
6នៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល និងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈទីក្រុងតៃប៉ិ បានរួបរួមគ្នារៀបចំបើកវគ្គ "ថ្នាក់បង្រៀនផ្នែកការងារអ្នករត់តុ-ថ្នាក់ចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" ដំណឹងប្រកាសជាប់ឈ្មោះជាបុគ្គលិកថ្មី!!! (6-8)2022-06-24
7ប្រើម្ហូបអាហារមកនិទានរឿង - សកម្មភាពចែករំលែកពហុវប្បធម៌នៃសមាគមអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ (6-7)2022-06-20
8ក្រសួងការបរទេសចាប់តាំងពីខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ ចាប់ផ្តើមវត្តមាន "ទស្សនាវដ្ដីតៃវ៉ាន់គ័ងហ័រ " អាស៊ីអាគ្នេយ៍ មានបោះពុម្ពបីភាសារៀងរាល់ពីរខែ (6-6)2022-06-20
9រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងបានបង្កើនមូលនិធិប្រតិបត្តិការ ចំនួន 9 កន្លែងដ៏ធំពិសេស ចំពោះអ្នកដែលតម្រូវការប្រាក់កម្ចីហិរញ្ញវត្ថុលើសាជីវកម្ម (6-5)2022-06-15
10ទីក្រុងតៃប៉ិផែនការបង្កាន់ដៃចែកតេស្តកូវិដរហ័សផ្តល់ជូនសាធារណៈជន (6-4)2022-06-13
11ធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅលើកោះក្នុងខែមិថុនា - សកម្មភាពចែករំលែកពហុវប្បធម៌នៃសមាគមជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៊ឹកលីង (6-3)2022-06-10
12មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារតៃប៉ិលើកទី 72 "អន្តរកម្មស្និទ្ធស្នាលរវាងខ្ញុំ និងអ្នក" វគ្គស៊េរី សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រសម្រាប់ការសាកសួរ (6-2)2022-06-10
13ក្នុងឆ្នាំ 2022 វគ្គសិក្សា "សិក្ខាសាលាភាសា និងវប្បធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ី" (6-1)2022-06-06
14ក្នុងឆ្នាំ 2022 "គូររូបគំនូរពិភពលោក "ថ្មី" ~ ទីក្រុងតៃប៉ិនៃការទៅបរទេសក្រៅ និងការចញ្ចឹមកូនអន្តរជាតិក្រៅ ក្រុមគាំទ្រអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីក្មេងជំនាន់ទីពីរ” (5-11)2022-06-06
15ក្នុងឆ្នាំ 2022 "សិក្ខាសាលាស្តីពីស្វែងរកការងារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" នៃ "ផែនការសេវាលើកកម្ពស់ស្វែងរកការងារដល់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (5-10)2022-06-06
16សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបិទពិធីបុណ្យសែននំចាំង (5-9)2022-05-30
17ការចុះឈ្មោះសម្រាប់បោះតង់ហ្វឹកហាត់ក្មេងជំនាន់ទីពីរថ្មីបានចាប់ផ្តើម (5-8)2022-05-30
18【របាយការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍】ស្វែងយល់ពីប្រអប់កំណប់អារម្មណ៍-ជំរុំខ្សែជីវិតកុមារ (5-7)2022-05-30
19ក្លឹបសាលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីដោយសារជំងឺកូវិដរីករាតត្បាតមានបីវិធី នៃសេវាបកប្រែហើយចម្លើយឆ្លើយតមបញ្ហាភ្លាមៗ (5-5)2022-05-23
20ក្នុងឆ្នាំ 2022 ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល និងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈទីក្រុងតៃប៉ិ បានសហការរៀបចំវគ្គសង្ខេបមុនថ្នាក់នៃ "ការថែទាំអ្នកបំរើខាងសេវា-អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" ដើម្បីបង្កើតថ្នាក់វិធីសាស្រ្តបង្រៀន។ (5-4)2022-05-09