ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តឡើងវិញនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃការខ្ចីទីធ្លារប្រើប្រាក់របស់ទីក្រុងតៃប៉ិ និងសាលអគារចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ និងស៊ឹកលីង (4-14)2023-04-27
2សេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃបិទសាលជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី Shilin និង Wanhua ក្នុងឆ្នាំ 2023 (12-5)2023-01-02
3នាយកដ្ឋានប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃ-នាយកអាសោវនៃទិវាសែនព្រះខែវ--ប្រុងប្រយ័ត្នការបោកប្រាស់ក្នុងអន្ទាក់ស្នេហា (9-13)2023-09-22
4ការិយាល័យសង្កាត់ស៉ីងអ៉ីក- វប្បធម៌ម្ហូបអាហារជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី និងការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ (9-12)2023-09-22
5កម្មវិធីលើកកម្ពស់និងការការពារគ្រោះមហន្តរាយ "ទិវាជាតិបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2023" របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ (9-11)2023-09-22
6🎭 2023 ទីក្រុងតៃប៉ិ ពិធីបុណ្យរបាំងមុខហ្វីលីពីន(9-10)2023-09-18
7ការិយាល័យផ្លូវហាយវេនៃក្រសួងដឹកជញ្ជូន- "ខែសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ឆ្នាំ 2023" ការផ្សព្វផ្សាយ (9-9)2023-09-18
8ក្នុងឆ្នាំ 2023 "ទិវាការពារគ្រោះមហន្តរាយជាតិ" - 9/16 បង្រៀនអ្នកពីរបៀបត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយដែលកើឡើង(9-8)2023-09-13
9នាយកដ្ឋានអប់រំជាតិ និងមត្តេយ្យសិក្សា ក្រសួងអប់រំ - វីដេអូសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ (9-7)2023-09-13
10អង្គការមូលនិធិអ៉ីកទាន-"SCRATCH. មកលេងកម្សាន្តជាមួយគ្នា"(9-6)2023-09-13
11នាយកដ្ឋានសេវាកម្មស្វែងរកការងារនៅទីក្រុងតៃប៉ិ- ដំណើរទស្សនកិច្ចសហគ្រាសនិវាសនជនថ្មីលើកទី 2 ក្នុងឆ្នាំ 2023 (9-5)2023-09-11
12ក្រសួងអប់រំរៀបចំកម្មវិធីអប់រំនិងអភិវឌ្ឍន៍ទេពកោសល្យអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី - ការប្រលងរាំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (9-4)2023-09-11
13គំនួសពណ៌នៃការផ្សព្វផ្សាយដោយប្រធាននាយកដ្ឋានប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ(9-3)2023-09-07
14សាលជនចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៉ឹកលីង- ម៉ាដាហ្គាស្កា ហាងទេសចរណ៍វប្បធម៌នាចុងសប្តាហ៍(9-2)2023-09-07
15"យ៉ាងរលូនក្នុងការស្វែងរកការងារ ចាប់ផ្តើមម្តងទៀត" សិក្ខាសាលាប្រឹក្សាការងារ (8-23)2023-09-04
16ការិយាល័យស្រុកប៉ិថោវ - របស់របរធ្វើដោយដៃខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី(8-22)2023-09-01
17ការិយាល័យសេវាកម្មសែ្វងរកការងារនៅទីក្រុងតៃប៉ិ - ឆ្នាំ 2023 "ការលើកកម្ពស់ផែនការសេវាកម្មការងារសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (8-21)2023-09-01
18សិក្ខាសាលាបទពិសោធន៍ ឡាកលាំង (8-20) 2023-08-30
19មហោស្រពពាក់របាំងមុខនៃប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំ 2023 Taipei Masskara Festival (8-19) 2023-08-29
20ការិយាល័យសង្កាត់តាថុង "រៀនភាសាតៃវ៉ាន់ដោយការស្តាប់រឿងនិទាន" (8-18)2023-08-28