ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
21ការិយាល័យសង្កាត់តាថុង "រៀនភាសាតៃវ៉ាន់ដោយការស្តាប់រឿងនិទាន" (8-18)2023-08-28
22ការិយាល័យសង្កាត់ប៉ិថោវ - " ចែវសានជ័វវគ្គពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍" បើកសម្រាប់ការចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី 8/23 (8-17)2023-08-28
23សិក្ខាសាលាស្និទ្ធស្នាល - ម៉ាស្សាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ (8-16)2023-08-22
24ស្នេហាគ្មានព្រំដែន . ផ្សារវប្បធម៌អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (8-15)2023-08-22
25ករិយល័យសងា ត់ណីហូរទីករុងតតប ៉- ថា រ់បងកងៀនករពរបរិសា នឪព រមា យ ន៉ងរូនសកមប់អារចំណូលកសរុ ថមី (8-14)2023-08-21
26ឆ្នាំ 2023 គម្រោងលើកស្ទួយសិល្បៈអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងការចូលរួមកសាងសង្គម (8-13)2023-08-18
27ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកបំរើកិច្ចក្នុងសង្គមនៅក្នុងឆ្នាំ 2023 - អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី ជំនួយការថ្មី (8-12)2023-08-18
28🥳សកម្មភាពចែករំលែក និងបិទបាំងវប្បធម៌ហ្វីលីពីនមកដល់ហើយ🥳(8-11)2023-08-15
29អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី.រឿងក្នុងចិត្ត - ការឆ្លើយតបតាំងពិពណ៌នៃស្នាដៃអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (8-8)2023-08-15
30ខែសីហា ឆ្នាំ 2023 ចេញផ្សាយលើកទី 47 «ទស្សនាវដ្តីគ័ងហ័រតៃវ៉ាន់» រៀងរាល់ពីរខែជាភាសាវៀតណាម ថៃ និងឥណ្ឌូនេស៊ី (8-2)2023-08-08
31👹2023 ពិធីបុណ្យរបាំងមុខហ្វីលីពីន Taipei Masskara Festival👺 (8-1)2023-08-08
32ដៃធំដឹកដៃតូចមក ចូលរួមនៅក្នុងសួនកម្សាន្តជាមួយគ្នា (7-25)2023-08-01
33សាលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់ស៉ឹកលីង - ហាងទេសចរណ៍វប្បធម៌វៀតណាមនាចុងសប្តាហ៍ (7-24)2023-08-01
34ការិយាល័យសង្កាត់ណីហ៊ូរ - ថ្នាក់កាត់សក់បុរសអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃទី 7/25 (7-23)2023-07-28
35សូមទាញយក និងប្រើប្រាស់ "សៀវភៅណែនាំស្តីពីស្ថានភាពការពារជាតិឆ្នាំ 2023" និង "សៀវភៅណែនាំស្តីពីស្ថានភាពការពារជាតិរបស់ទីក្រុងតៃប៉ិ"សូមប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្ម។ (7-21)2023-07-28
36ការិយាល័យសង្កាត់ស៉ីងអ៉ីក- ថ្នាក់សោភ័ណជីវិតចំណូលស្រុកថ្មីក្នុងឆ្នាំ 2023 (ការរចនាក្នុងផ្ទៃផ្ទះ) (7-19)2023-07-28
37អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ - ជួលកុំព្យូទ័រយួរដៃ ឬថេប្លេតដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី។ (7-18)2023-07-24
38សារមន្ទីរសោភ័ណភាពជីវិតជាតិស៊ីនជូ - 2023 គម្រោងការលើកកម្ពស់សិល្បៈអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងការសាងសង់សង្គម ថ្ងៃផុតកំណត់បានពន្យាពេលដល់ 2023/8/11 (7-17)2023-07-24
39ឆ្នាំ 2023 "ថ្នាក់ដើរវប្បធម៌សម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (7-16)2023-07-24
40ផែនការកែសម្រួលបន្ទុកមួយផ្នែកសម្រាប់ការធានារ៉ាប់រងសុខភាព (អនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2023) (7-15)2023-07-24