ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
41សេវាប្រឹក្សាយោបល់សម្រាប់ជនបរទេសដែលរស់នៅក្នុងតៃវ៉ាន់ខ្សែរទូរស័ព្ទលេខ 1990 (7-13)2023-07-18
42យុទ្ធនាការបោះឆ្នោត ចាប់យកឯកសារក្នុងឆ្នាំ 2023 ការចូលរួមចំណែក និងការទទួលជ្រើសរើសបុគ្គលិក (រហូតដល់ថ្ងៃទី 7/19ឈប់ទទួលឈ្មោះ), 8/10~9/10 នឹងទទួលយកឆ្នោតដោយពីអ្នកនិយមលេងនៅលើអ៊ីនធឺណិត (7-11)2023-07-17
43⚽ 2023 ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ចក្ខុវិស័យ—ជំរុំរដូវវ៉ាកងធំដ៏រីករាយសម្រាប់កុមារ⚽ (7-10)2023-07-17
44ការផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារជំងឺអ៊ុតស្វា និងការរំលឹកលើការចាក់វ៉ាក់សាំង (7-9)2023-07-17
45កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី និងការចូលរួមការបង្កើតនៃគោលការក្នុងឆ្នាំ 2023 (7-8)2023-07-12
46ពិធីរដូវវ៉ាកងធំ─មិត្តភាពចែករំលែកបានទាំងពី (7-7)2023-07-12
47នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ - កម្មវិធីព័ត៌មានកម្មវិធីឌីជីថលសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (7-6)2023-07-12
48ការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់អំណោយដល់ការរួមចំណែកផ្នែកនយោបាយ (7-5)2023-07-10
49"សិក្ខាសាលាស្តីពីការងារលើកទី៤ សម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" នៃ "ផែនការលើកកម្ពស់សេវាកម្មការងារសម្រាប់អ្នចំណូលស្រុកថ្មី"នៅក្នុងឆ្នាំ 2023 (7-4)2023-07-10
50ចំណេះដឹងសុខភាពផ្តល់ជូនបងប្អូនចំណូលស្រុកថ្មី និងក្រុមទទួលបានការគាំទ្រកីឡាពីក្រុកគ្រួសារ-ចលនាសុខភាព និងយុវវ័យ~ "អាច " ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបានច្រើន នៅក្នុងឆ្នាំ 2023 (7-3)2023-07-10
51ការផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់អ្នកថ្មើរជើង-តើទីក្រុងរបស់អ្នកងាយស្រួលដើរឬទេ? (7-2)2023-07-10
52អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីរៀនភាសាចិនហុកគៀន -ចម្រើងវ៍យកុមារ · វប្បធម៍ហុកគៀន · ថ្នាក់សិក្សាពហុវប្បធម៌ (7-1)2023-07-10
53"ការរុករកវិក្កយបត្រលើប្រព័ន្ធអ៉ីនធឺណេត Happy Go" សកម្មភាពបោះតង់ (6-18)2023-06-28
54ការពារប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការឆបោក (6-17)2023-06-28
55ក្នុងឆ្នាំ 2023 " វ័នអានលេខ 46 ការវឹកហាត់" បានចេញផ្សព្វផ្សាយពហុភាសារបស់ក្រសួងការពារជាតិ (6-15)2023-06-28
56ឆ្នាំ 2023 កម្រងមេរៀនថ្នាក់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីរបស់ឪពុកម្តាយ និងកូន (6-14)2023-06-20
57ឆ្នាំ 2023 "ការពារនៅរដូវវ៉ាកងធំរបស់យុវជន - គម្រោងយុវជន" (6-13)2023-06-20
58ឆ្នាំ 2023 "ហាត់រៀនរាងកាយយូហ្គា "ថ្មី" ~រង្ងាប់ ចិត្តហាត់យូហ្កា- ក្រុមគាំទ្រយុវជន" (6-12)2023-06-20
59លេខ 46 នៃ "ទស្សនាវដ្ដីតៃវ៉ាន់ គ័ងហ័រ" ការបោះពុម្ពបីភាសាពីរខែត្រូវបោះពុម្ពម្តង (6-11)2023-06-14
60ប្រុងប្រយ័ត្នការឆបោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ (6-10)2023-06-14