ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
41​នាយកដ្ឋានក្រសួងការបរទេស “វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទេពកោសល្យពហុវប្បធម៍នៃអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី”​ ត្រូវបានពន្យាលពេលដល់ខែ 8 សីហា ឆ្នាំ110 ដល់ខែ1 មករា ឆ្នាំ 111 នឹងបើកទទួលសិស្សវិញ (6-4)2021-06-25
42​ពេលវេលាចុះឈ្មោះត្រូវបានពន្យារពេលហើយ! មហាវិទ្យាល័យមុខងារទីក្រុងតៃប៉ិនិងការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល 7/12-10/29 សហការរៀបចំ“ មើលថែកូននិងថែទាំមាតាក្រោយពេលសម្រាលកូនមានបុគ្គលិកដ៏ជំនាញ - ថ្នាក់ពិសេសសំរាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី”(6-1)2021-06-09
43សេចក្ដីជូនដំណឹង៖សាលប្រជុំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ និងសង្កាត់ស៊ឹកលីង នឹងពន្យារពេលបិទទ្ធារមួយរយះសិនរហូតដល់ថ្ងៃទី28ខែ6មិថុនាឆ្នាំ110 (កាលបរិច្ឆេទបិទនឹងត្រូវបានកែសម្រួលស្របតាមស្ថានភាពរាតត្បាត)(6-2)2021-06-08
44សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ សាលប្រជុំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ និងសង្កាត់ស៊ឹកលីង នឹងពន្យារពេលបិទទ្ធារមួយរយះសិនរហូតដល់ថ្ងៃទី 14 ខែ 6 មិថុនាឆ្នាំ110 (កាលបរិច្ឆេទបិទនឹងត្រូវបានកែសម្រួលស្របតាមស្ថានភាពរាតត្បាត)(5-13) 2021-05-31
45ការរាតត្បាតគ្រុនផ្តាសាយជ្រូកអាហ្រ្វិកពិភពលោកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយ ហើយវត្ថុដែលដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគ្នាចំពោះសត្វ និងរុក្ខជាតិនៅតែមិនទាន់អនុញ្ញាតិឱ្យនាំចូលក្នុងប្រទេសបានឡើយ អ្នកដំណើរបើល្មើសច្បាប់នាំចូលក្នុងប្រទេសគឺល្មើសនឹងបទបញ្ជា!(5-12)2021-05-31
46 "ប្រជាជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីពិភពលោកថ្មី - សកម្មភាពមគ្គុទេសទេសចរណ៍ហ្កាយតាមមអ៊ិនធរណេត" កំពុងស្នើសុំការដាក់ពាក្យហើយ ! (5-11)2021-05-26
47នាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នៅថ្ងៃខែទី 6-9 ចាប់ពីខែមិថុនា ដល់ខែកញ្ញា បានរៀបចំ“ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលទេពកោសល្យពហុវប្បធម៌ចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” (05-10)2021-05-25
48ការិយាល័យសង្កាត់សុងសាន 5/24-9/9 “ ឆ្នាំ 110 ថ្នាក់ចម្អិននំដុតនិងចម្អិនម្ហូបអាហាចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” 6/3-7/15 “ ឆ្នាំ 110 ថ្នាក់ចំណេះដឹងនៃជីវិតរស់នៅចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនិងថ្នាក់ធ្វើក្រចកលាបព័ណ៌” បានពន្យារពេលជាបណ្តោះអាសន្នសិន (5-9)2021-05-19
49 សាលអគារអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៊ឺកលីង 5/15 (ថ្ងៃសៅរ៍) បានពន្យារពេល “សកម្មភាពចែករំលែកវប្បធម៌ប្រទេសអ៉ីរ៉ង់” (5-8)2021-05-17
50សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ សាលាស្រុកអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសងង្កាត់វ័នហ័រ និងសង្កាត់ស៊ឹកលីងនឹងបានផ្អាកឈប់ជួលទីធ្លារមួយរយះសិននិងរៀបចំសកម្មភាពចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី8 ខែ 6 មិថុនាឆ្នាំ 2021 (កាលបរិច្ឆេទនៃការផ្អាកនឹងត្រូវបានកែសម្រួលស្របតាមស្ថានភាពរាតត្បាត) (5-7)2021-05-14
51សាលប្រជុំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៊ឹកលីង 5/15 (ថ្ងៃសៅរ៍) បានរៀបចំ“ សកម្មភាពចែករំលែកវប្បធម៌អ៊ីរ៉ង់” (5-6)2021-05-14
52 ការិយាល័យស្រុកសុងថន 6/3-7/15 វគ្គសិក្សា “ស្តីពីការបន្ស៊ាំជីវិតនិងអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅ ឆ្នាំ 110 “ (5-5)2021-05-12
53ការិយាល័យសាលាក្រុងសង្កាត់ស៊ឹកលីង5/19 (ថ្ងៃពុធ) 5/26 (ថ្ងៃពុធ) បានបើកវគ្គ “សម្រាប់ជំរុំវិទ្យាសាស្ត្រនិងការអប់រំមាតាបិតាអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” (5-3)2021-05-07
54 អង្គការមូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមអ៉ីទៀន 5/29-8/7 បានបើកវគ្គសិក្សា “ រីករាយក្នុងការ FUN ~ ក្រុមអ្នកលេងហ្គេមក្តារឪពុកម្តាយ - កូន ៗ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” (5-4)2021-05-07
55អង្គការមូលនិធិសុខុមាលភាពសង្គមអ៉ីទៀន 5/8 (ថ្ងៃសៅរ៍) បានបើកវគ្គសិក្សា“ ព្រឹត្តិការណ៍ល្បែងកម្សាន្តនៃអ្នកម្តាយ - ដូចការផ្សងព្រេង” ព្រឹត្តិការណ៍ទិវាមាតា (5-2)2021-05-07
56ការិយាល័យសាលាក្រុងសង្កាត់ស៊ឹកលីង 5/6、5/11 បានបើកវគ្គសិក្សា“ សុវត្ថិភាពផ្ទះសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនិងកុមារថ្មី” (5-1)2021-05-07
57មហាវិទ្យាល័យមុខងារនៃទីក្រុងតៃប៉ិ និងការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល 7/12-10/29 សហការរៀបចំបើកថ្នាក់“ បុគ្គលិកថែទាំនិងបណ្តេញបុគ្គលិកជំនាញ - ថ្នាក់ពិសេសសំរាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” (4-12)2021-04-30
58កម្មវិធីការពារសុខភាពមនុស្សពេញវ័យនៅក្រុងតៃប៉ិ ផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី 40 ដល់ 64 ឆ្នាំ នូវការពិនិត្យសុខភាពរៀងរាល់ 3 ឆ្នាំ ពិនិត្យម្តង! (4-11)2021-04-27
59ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ុងសាន 5/24-9/9 ចាប់ផ្តើមបានបើក "ថ្នាក់ធ្វើនំដុតនិងចំអិនម្ហូបអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីឆ្នាំ 110"(4-10)2021-04-27
60ការិយាល័យសង្កាត់ប៉ិថោវ 5/12-6/30 ចាប់ផ្តើមបានបើក“ ថ្នាក់អ្នចំណូលស្រុកថ្មីផ្នែអក្សរផ្ចង់ចិននិងទឹកថ្នាំជក់” (4-9)2021-04-27