ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងប្រធានបទកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ
1សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបន្តឡើងវិញនូវបទប្បញ្ញត្តិនៃការខ្ចីទីធ្លារប្រើប្រាក់របស់ទីក្រុងតៃប៉ិ និងសាលអគារចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់វ័នហ័រ និងស៊ឹកលីង (4-14)2023-04-27
2សេចក្តីប្រកាសនៅថ្ងៃបិទសាលជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី Shilin និង Wanhua ក្នុងឆ្នាំ 2023 (12-5)2023-01-02
3មជ្ឈមណ្ឌលបង្រៀនតាមផ្ទះដល់យុវជន-- "ក្រុមគ្រួសាររីករាយ"(9-15)2023-09-27
4ការិយាល័យសង្កាត់ចុងជិន- "វ៉ោៗ! ខ្មោច កំពុងតែលងបន្លាច ~ ទិវាបុណ្យខ្មោចហាឡូវីនមកផ្លាសប្តូរសម្លៀកបំពាក់!" (9-14)2023-09-27
5ការិយាល័យសង្កាត់ស៉ីងអ៉ីក- វប្បធម៌ម្ហូបអាហារជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី និងការអប់រំ និងការបណ្តុះបណ្តាលការបង្ការគ្រោះមហន្តរាយ (9-12)2023-09-22
6កម្មវិធីលើកកម្ពស់និងការការពារគ្រោះមហន្តរាយ "ទិវាជាតិបង្ការគ្រោះមហន្តរាយនៅក្នុងឆ្នាំ 2023" របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ (9-11)2023-09-22
7🎭 2023 ទីក្រុងតៃប៉ិ ពិធីបុណ្យរបាំងមុខហ្វីលីពីន(9-10)2023-09-18
8ការិយាល័យផ្លូវហាយវេនៃក្រសួងដឹកជញ្ជូន- "ខែសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ ឆ្នាំ 2023" ការផ្សព្វផ្សាយ (9-9)2023-09-18
9ក្នុងឆ្នាំ 2023 "ទិវាការពារគ្រោះមហន្តរាយជាតិ" - 9/16 បង្រៀនអ្នកពីរបៀបត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយដែលកើឡើង(9-8)2023-09-13
10នាយកដ្ឋានអប់រំជាតិ និងមត្តេយ្យសិក្សា ក្រសួងអប់រំ - វីដេអូសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ (9-7)2023-09-13
11អង្គការមូលនិធិអ៉ីកទាន-"SCRATCH. មកលេងកម្សាន្តជាមួយគ្នា"(9-6)2023-09-13
12នាយកដ្ឋានសេវាកម្មស្វែងរកការងារនៅទីក្រុងតៃប៉ិ- ដំណើរទស្សនកិច្ចសហគ្រាសនិវាសនជនថ្មីលើកទី 2 ក្នុងឆ្នាំ 2023 (9-5)2023-09-11
13ក្រសួងអប់រំរៀបចំកម្មវិធីអប់រំនិងអភិវឌ្ឍន៍ទេពកោសល្យអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី - ការប្រលងរាំអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (9-4)2023-09-11
14គំនួសពណ៌នៃការផ្សព្វផ្សាយដោយប្រធាននាយកដ្ឋានប៉ូលីសរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ(9-3)2023-09-07
15សាលជនចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៉ឹកលីង- ម៉ាដាហ្គាស្កា ហាងទេសចរណ៍វប្បធម៌នាចុងសប្តាហ៍(9-2)2023-09-07
16"យ៉ាងរលូនក្នុងការស្វែងរកការងារ ចាប់ផ្តើមម្តងទៀត" សិក្ខាសាលាប្រឹក្សាការងារ (8-23)2023-09-04
17ការិយាល័យស្រុកប៉ិថោវ - របស់របរធ្វើដោយដៃខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី(8-22)2023-09-01
18ការិយាល័យសេវាកម្មសែ្វងរកការងារនៅទីក្រុងតៃប៉ិ - ឆ្នាំ 2023 "ការលើកកម្ពស់ផែនការសេវាកម្មការងារសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (8-21)2023-09-01
19សិក្ខាសាលាបទពិសោធន៍ ឡាកលាំង (8-20) 2023-08-30
20មហោស្រពពាក់របាំងមុខនៃប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំ 2023 Taipei Masskara Festival (8-19) 2023-08-29