ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
បើកើតករណីបំពានលើផ្លូវភេទដោយសោកស្តាយ ត្រូវដោះស្រាយដោយគ្មានតក់ស្លុត ជាចាំបាចដូចខាងក្រោមៈ
រកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពៈប្រសិនបើទទួលការបំពាន ត្រូវរកទីកន្លែងសុវត្ថិភាពសិន។

រក្សាទីកន្លែងកើតហេតុអោយបានល្អៈ
បើមានករណីបំពាន ត្រូវរក្សាទីកន្លែងកើតហេតុអោយបានល្អ មិនបះវត្ថុផ្សេងទៀតនៅទីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីនគរបាលស្វែងរកភស្តុតាង។
១.រក្សាទុកភស្តុតាងៈរកអាវក្រៅពាក់សិន ហើយប្តឹងប៉ូលិស កុំងូតទឹក ដូរខោអាវមួយទៀតមិនលាងដៃ ដុសធ្មេញនិងបត់ជើងតូចជាដើម។
២.ហើយព្រមជាមួយគ្នាតេទូរស័ព្ទលេខ១១៣ស្វែងរកប៉ូលិសស្រីឬអ្នកបំរើនៅក្នុងសហគមមកទីកន្លែងកើតហេតុហើយកំដរទៅមន្ទីរពេទ្យត្រួតពិនិត្យទីកន្លែងរបួសជាបន្ទាន់ប្រមូលផ្តុំភស្តុតាង។
៣.ត្រួតពិនិត្យទីកន្លែងរបួសរួចហើយងូតទឹក កុំងូតទឹកជាបន្ទាន់ក្រោយកើតហេតុឬប្តូរខោអាវឬចោលខោអាវ ដូច្នេះបាត់បង់ភស្តុតាង ធ្វើអោយអ្នកទោសផុតពីច្បាប់។

សូមចាំរូបកាយជនល្មើស និងរូបភាពឡាន ដើម្បីរកមុខសញ្ញត្រឹត្រូវ
១.ផ្នែកមនុស្សៈលក្ខណៈពិសេសដូចជាសក់ មុខ សម្លេង កំពស់ រូបកាយ អាយុ និងពាក់ខោអាវជាដើម។
២.ផ្នែកឡានៈលក្ខណៈពិសេសដូចជាពណ៌ ប្រើប្រាស់ប៉ុន្មានឆ្នាំ ម៉ូត ផ្លាកលេខការតែង ទិសរត់ វិធីសាស្ត្ររត់គេចជាដើម។

សេវាកម្មដែលផ្តល់ដោយអង្គការនគរបាល
អ្នកអាចប្តឹងប៉ូលីសនៅអង្គភាពនគរបាលណាមួយក៏បាន មន្ទីរនគរបាលបានអនុវត្តរបបបង្អួចតែមួយ អង្គភាពណាមួយក៏អាចទទួលពាក្យប្តឹងបាន។
បើអ្នកប្តឹងប៉ូលីស យើងនឹងចាត់ប៉ូលិសស្រីមួយនាក់កំដរទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីត្រួតពិនិត្យទីកន្លែងរបួសដោយមានការអនុញ្ញាតិពីអ្នក ហើយស្វែងរកភស្តុតាងពាក់ព័ន្ធ។
នៅក្នុងដំណើរការស៊ើបសួរតែងតែចាតុវិធានាការដោយសំងាត់ ដើម្បីការពារអាចម៍កំបាំងរបស់ជនរងគ្រោះ។
នៅក្នុងដំណើរការស៊ើបសួរ យើងនឹងថតសម្លេង ថតរូបភាពជារៀងរហូតដើម្បីរក្សាទុកភស្តុតាង។
បើអ្នកចង់ទទួលការអប់រំចិត្តសាស្ត្រ និងជំនួយខាងច្បាប់ ឬព្យាបាលជាបន្ទាន់ អាចទំនាក់ទំនងជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលការពារការបំពានលើផ្លូវភេទនិងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារក្រុងតៃប៉េ
ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងលេខៈ២៣៩៦១៩៩៦#២២៦-២២៧
ទូរស័ព្ទពិសេសសំរាប់ប្តឹងប៉ូលិសលេខៈ១១០
សាខាធនារ៉ាប់រងនៃក្នុងប្រទេសទាំងអស់:១១៣

ប្រភពឯកសារៈក្រុមការពារសុវត្ថិភាពជូនស្ត្រីនិងកុមារមន្ទីរនគរបាល សាលាក្រុងតៃប៉េ