ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ស្ថានភាពពិសេស

ប្រការ

បេក្ខភាពឧបត្ថម្ភ

លក្ខខ័ណ្ឌសញ្ជាតិ

អង្កភាពរៀបចំ

ការឧបត្ថម្ភតាមលក្ខណៈពិសេសសារ

 • ១.ប្រជាពលរដ្ឋថ្មីដែលបានចុះបញ្ផីអាពាពីពាហ៏ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្រុង រឺមានលកណ្ខពិៈសេស(ប្តីបាត់ខ្លួន ជាប់ទោស ស្លាប់ ប្តីមានបំណង់អាក្រក់ចង់រត់ចោលរឺមិនព្រមរស់នៅជាមួយ រងចាំកាត់ក្តីលែងគ្នា ទំនាស់ក្នុងគ្រួសារ មានផ្ទៃពោះមុនរៀបការ ក្មេងស្រីអាយុ១៨ឆ្នាំចុះក្រោមចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯង គ្មានការងារធ្វើហើយជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាព)ដែលត្រូវការការជួយឧបត្ថម្ភក្នុងរយះពេលខ្លី។
 • ២.ប្រការឧបត្ថម្ភរួមមានៈ ឧបត្ថមជីវភាពជាបន្ទាន់ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសំរាប់កុមារ ការឧបត្ថម្ភសំរាប់ការរៀនសូត្រកុមារាកុមារី ការឧបត្ថម្ភព្យាបាលជំងឺ ារឧបត្ថម្ភព្យាបាលរោគចិត្ត ការឧបត្ថម្ភការប្តឹងផ្តល់លើច្បាប់ ការឧបត្ថម្ភប្រាក់កំចីលើអាជីវកម្ម ការបញ្ចុះតំលៃសំរាប់ថ្នាក់សិក្សាក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំស្ត្រី ប្រាកឧ់បត្ថម្ភជីវភាព។

មានចុះអត្តាស៊ីវិលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋក្រុង នឹង មានលំនៅស្ថានពិតប្រាកដក្នុងក្រុងថៃបិក មិនកំណត់សញ្ផាតិ។

 • មជ្ឈមណ្ឌលបំរើសេវាកម្មគ្រួសារនិង កិច្ចការនារី
 • មន្ទីរសង្គមកិច្ច កិច្ចការនារី និង ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ផាជីវកុមារ ឆ្នាំ១៩៩៩(ក្រៅតំបន់ក្រុង ០២-២៧២០-៨៨៨៩)ដូរមកសាខា៦៩៦៩-៧១

ការជួយឧបត្ថម្ភពេល មានគ្រោះ អាសន្នក

 • អ្នកដែលមិននៅក្នុងក្រុងនេះមានប័ណ្ណក្រីក្ររដ្ធាភិបាលជួយ អញ្ជឹងហើយមនុស្សស្លាប់ក៏គ្មានលទ្ធភាពធ្វើបុណ្យបញ្ចុះសពដែរ ។
 • នៅក្នុងនេះមានមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ឬក៏មានជំងឺឈឺធ្ងន់ នៅពេលនោះជីវភាពរស់នៅក៏មានភាពលំបាកវេទនាខ្លាំងណាស់ ។
 • នៅពេលដែលមេគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាក់ខ្លួនលំបាក ល័ក្ខខ័ណ្ឌដូចជា អត់ការងារធ្វើ បាត់ខ្លួន រដ្ធបាលជាវទៅធ្វើទាហានឬក៏ទៅធ្វើទាហានជំនួសគេ មានទោសត្រូវចាប់ដាក់គុក មានពាក្យបណ្តឹងត្រូវចាប់យកទៅឃុំខ្លួន នៅពេលនោះគ្រួសាររបស់អ្នកនឹងត្រូវធ្លាក់ខ្លួនលំបាកវេទនាខ្លាំណាស់ ។
 • ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវតុលាការរឹបអូសនឹងសៀវភៅធានាគារត្រូវតុលាការទប់ស្កាត់មិនអោយចាយលុយចេញឡើយ ម្លោះហើយគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវធ្លាក់ខ្លួនពិបាកវេទនាខ្លាំងណាស់ ។
 • បានដាក់ពាក្យគំរោងស្នើរសុំសង្គមកិច្ចឬការធានារ៉ាប់រងត្រូវបង់ជូន រយះពេលនេះមិនអាចបើកអោយបានទេ នៅពេលនោះគ្រួសាររបស់អ្នកត្រូវធ្លាក់ខ្លួនពិបាកវេទនាខ្លាំងណាស់ ។
 • នៅពេលដែលមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរ ជីវភាពរស់នៅធ្លាក់ខ្លួនលំបាក ខាងក្រសួងសង្គមកិច្ចនឹងក្រុមសង្កាត់បានទាក់ទងអ្នកណាត់ជួបអ្នករួចគិតពិចារណាត្រូវជំនួយអស់ប៉ុន្មាន គិតច្បាស់លាស់រួចពួកគេជំនួយជាបន្ទាន់ ។
 • ប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងក្រុងនេះក៏ប៉ុន្តែមិនមានប័ណ្ណគ្រួសាររស់នៅក្នុងក្រុងនេះទេ ខ្វះខាតថ្លៃយានជំនិះត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញ ជួបនឹងគ្រោះធម្មជាតិឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ ជួបគ្រោះថ្នាក់ដល់ទៅបាត់បង់ជីវិត ក្រសួងសង្គមកិច្ចនឹងក្រុមសង្កាត់ជួយទៅតាមច្បាប់ដែលអ្នកបានស្នើសុំជំនួយ ។

ក្រៅពីជួយសង្គ្រោះថ្លៃយានជំនិះនឹងគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយ គ្រោះថ្នាក់ទាំងនេះ អ្នកមានប័ណ្ណគ្រួសារនៅក្នុងក្រុងនេះ ។

 • ថ្នាក់សិក្សាសាធារណៈសំរាប់ប្រជា
 • ពលរដ្ឋក្រុងរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច។

ការជួយបត្ថម្ភជីវភាពកុមារសំរាប់គ្រួសារក្រីក្រ

 • ១. កុមារមិនទាន់គ្រប់១៨ឆ្នាំ
 • ២.កុមារមិនទាន់បានទទួលអាហាររូបករណ៏សិក្សានិងស្នាក់នៅរបស់រដ្ឋ
 • ៣.កុមារដែលឧ៏ពុកម្តាយលែងលះគ្នា ស្លាប់ បាត់ខ្លួន បាត់អាជីព ជាប់ទោស ញៀនគ្រឿងញៀន ស្រា ទំនាស់គ្រួសារ មានផ្ទៃពោះមុនពេលរៀបការ រឺជួបបញ្ហាជីវភាព។
 • ៤.ការបែងចែកចំនូលគ្រួសារតាមសមាជិក ការចំនាយជាមធ្យមសំរាប់មនុស្ស១នាក់មិនឱ្យលើសចំនូល ចលនវត្ថុសរុបសំរាប់គ្រួសារ(ភាគហ៊ុន ប្រាក់ខែ ប្រាក់សន្សំ) ជាមធ្យមសំរាប់មនុស្ស១នាក់ទាប់ជាង១៥ម៉ឺនដូល្លាថៃវ៉ានថ្មីអចលនវត្ថុសំរាប់គ្រួសារ(ដី ផ្ទះ) ត្រូវទាប់ជាង៦៥០ម៉ឺនដូល្លាថៃវ៉ានថ្មី រឺជួបប្រទះបញ្ហាជីវភាពក្នុងរយៈពេលខ្លី ផ្តល់ការឧបត្ថម្ភតាមគោលការណ៏ ៦ខែ។

មានសញ្ផាតិក្នុងក្រុង មានទីនៅពិតប្រាកដ លើសពី៦ខែ

 • ផ្នែកសង្គមកិច្ចកុមារនៃមន្ទីរសង្គមកិច្ច
 •  បើស្នើសុំ តាមមន្ទីរសង្គមកិច្ច ដែលអ្នកបានទទួលសេវាកម្ម។

ការឧបត្ថម្ភគ្រួសារដែលមានចំណូលទាប

 • ១.ចំនូលួក្នុងគ្រួសារជាមធ្យមទាបជាងស្តង់ដាការចំនាយប្រចាំខែសំរាប់មនុស្ស។
 • ២.ប្រាក់សន្សំសមាជិកគ្រួសារ(ភាគហ៊ុនប្រាក់ខែ ប្រាក់សន្សំ)ជាមធ្យមមិនលើសពី១៥ម៉ឺនដូល្លាថៃវ៉ាន។
 • ៣.តំលៃដី ផ្ទះមិនលើសពី៦៥០ម៉ឺនដូល្លាថៃវ៉ាន។ ប្រការ
 • ឧបត្ថម្ភរួមមានៈ ជីវភាពគ្រួសារ សុខភាព ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារ ការអប់រំ ការថែរក្សាកុមារ ការសិក្សារបស់កុមារាកុមារី(ការដឹកជញ្ផូន ចំនាយសិក្សា)។

មានសញ្ផាតិរស់នៅក្នុងក្រុងលើសពី១៨៣ថ្ញៃ

 • ថ្នាក់សិក្សាសាធារណៈសំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច។

ការជួយឧបត្ថម្ភសង្គ្រោះបន្ទាន់

 • ពីព្រោះមកពីនៅក្នុងគ្រួសារមានភាពលំបាកខ្លាំងក្នុងជីវភាព សំខាន់គឺមានប្រជាជនមួយចំនួនមានកុ្រមគ្រួសារត្រូវបាត់បង់ជិវិត បាត់មនុស្ស ឬក៏ធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺរធ្ងន់ធ្ងរ ហើយនឹងអត់មានការងារ ធ្វើនឹងមានមូលហេតុរឿងផ្សេងៗទៀត ហើយមិនបានទទួលនូវការជួយសង្គ្រោះពីនរណាឡើយ នឹងគ្មានថ្លៃធានារ៉ាប់រងជួយដោះស្រាយ ជីវភាពរស់នៅរបស់អ្នកនឹងត្រូវលំបាកវេទនាខ្លាំងណាស់ ។
 • នៅពេលអ្នកមានផលពិបាកកើតឡើងអំលុងពេល៣ខែ អ្នកដាក់ពាក្យស្នើរសុំសំណុំរឿងកើតហេតុលើកទី១អាចស្នើរសុំបានបាន១ដង ហើយក៏ត្រូវអ្នកជំនួយជួយរួចនៅតែមានការលំបាកវេទនាទៀត ។ ដូចឆ្នេះហើយអ្នកជំនួយគិតពិចារណាសារជាថ្មី ពិតប្រាកដថាមានភាពពិបាកខ្លាំងណាស់ត្រូវតែជួយថែមទៀត ក៏ប៉ុន្តែអាចជួយបានតែ១លើកទៀតទេ ។

អោយតែអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងនេះនឹងតំបន់នេះ មិនថាគ្មានប័ណ្ណគ្រួសារនៅក្នុងក្រុងឬតំបន់នេះអ្នកអាចសុំជំនួយទាំងនេះពីរដ្ធាភិបាលបាន ។

 • ថ្នាក់សិក្សាសាធារណៈសំរាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងរបស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច។ត៌មានលំអិតសូមមើលវែបសាយ< http://www.dosw.tcg.gov.tw/>មន្ទីរសង្គមកិច្ចសាលាក្រុងតៃប៉េ網站