ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
ការស៊ាំនឹងទំនៀមទំលាប់ជីវភាពភាគីទាំងពីគ្នា
នៅពេលភាគីទាំងពីររស់នៅជាមួយគ្នា ប្តីនិងប្រពន្ធតែងតែងាយឈ្លោះគ្នាដោយរឿងតូចរីឯចំណង់ចំណូលចិត្តនិងទំនៀមទំលាប់ខុសគ្នាតែងតែមានឧបសគ្គក្នុងការរស់នៅ ប្រសិនបើភាគីទាំងពីរគោរពទៅវិញទៅមក ចេះប្រាស្រ័យគ្នា នឹងជំរុញជួយដល់ការស៊ាំគ្នានៅក្នុងជីវភាពរបស់ប្តីនិងប្រពន្ធដែលទើបរៀបចំ។

ការបង្រួបបង្រួមពីរគ្រួសារ
ជីវភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនគ្រាន់តែជាទំនាក់ទំនងរវាងប្តីនិងប្រពន្ធឬរវាងឪពុម្តាយនិងបុត្រាបុត្រីរបស់គេ នៅមានទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្តាយ បងប្អូនបង្កើនប្រុសនិងស្រីរបស់ភាគីទាំងពីរ(ប្តីនិងប្រពន្ធ ។នៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍តែងតែកើតបញ្ហារស់នៅជាមួយគ្នាវិធីដោះស្រាយក៏បានសំរេចថា អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ប្តីប្រពន្ធមានសុភមង្គលឬមិនសុភមង្គលទេ។ការបង្រួបបង្រួមអាពាហ៍ពិពាហ៍មិនមែនជាពីរនាក់ ថែមទាំងពីរគ្រួសារទេ។តើយើងធ្វើដូម្តេចដើម្បីអោយគ្រួសារទាំងពីរដែលអត់មានទំនាក់ទំនងបង្រួបបង្រួមគ្នាអាស្រ័យទៅលើប្រាជ្ញាភាគីទាំងពីររវាងប្តីនិងប្រពន្ធ។

ការប្រាស្រ័យដោយស្មោះត្រង់បង្កលក្ខណៈល្អដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍
ការប្រាស្រ័យមិនគ្រាន់តែប្រើប្រាស់អក្សរនិងភាសាទេ ហើយញញឹមមួយឬឱបមួយទៅវិញទៅមកអាចលទ្ធភាពលើសរាប់ពាន់អក្សរនិងនិយាយច្រើន ។បើស្រឡាញ់ទៅវិញទៅមកទុកក្រដាសតូចជូនភាគីមួយទៀតគ្រប់ពេលវេលា ឬមានអារម្មណ៍ ឬ ធារៈនិមួយៗអាចចែករំលែកទៅភាគីមួយទៀតយ៉ាងរហ័ស ដូច្នេះជឿជាក់ថា មនោសពោ្ចតនារបស់អ្នកភាគីម្ខាងនឹងយល់ដឹង។របៀបការប្រាស្រ័យមានសារសំខាន់ បើសំដែងអរម្មណ៍របស់ខ្លូនមិនយកចិត្តទុកដាក់អារម្មណ៍របស់ភាគីម្ខាង លទ្ធភាពនៃការប្រាស្រ័យមិនល្អទេ។បើគិតមួយភ្លែតនៅជំហរភាគីម្ខាងទៀត ប្រហាក់ប្រហែលភាគីទាំងពីរនឹងរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហា ហើយទទួលលទ្ធផលដោយពិតប្រកដដូចដួងចិត្តតែមួយរវាងប្តីនិងប្រពន្ធ។