ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

នៃក្រុមប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីបានបើកថ្នាក់តរក្រណាត់ឆ្នៃដោយដៃនិងការអនុវត្តន៍លទ្ធផល

សង្កាត់តំបន់ ប៉ិថោវ នៃក្រុមប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីបានបើកថ្នាក់តរក្រណាត់ឆ្នៃដោយដៃនិងការអនុវត្តន៍លទ្ធផល

វគ្គសិក្សានេះសរុបពេលវេលាទាំងអស់មានចំនួន 39 ម៉ោង មានអ្នកគ្រូ វ័ងស៊ីកម៉ី និង អ្នកគ្រូ ឈិនស៊ៀវភីង នាំសិស្សនិស្សិតដើម្បីបញ្ចប់ការប្រព្រឹត្ដតរក្រណាត់ឆ្នៃដោយដៃមាន៦យ៉ាងននៃការបង្រៀនក្នុងវគ្គនេះ។ បង្រៀននិស្សិតចាប់ពីពីក្រណាត់ដេរជាមូលដ្ឋានដំបូងបង្អស់ ដេរខ្សែរ៉ូត ដើម្បីធ្វើលំហាត់ជាច្រើនបែប និងបង្ហាញពហុវប្បធម៌ នៃការអភិវឌ្ឍជំនាញជាលើកទីពីរ។

ថ្ងៃទី 19 ខែ 5 ឆ្នាំ 2016 ក្នុងពិធីបញ្ចប់ការសិក្សាបានប្រារព្ធឡើងនិងការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធិផល អ្នកចូលរួមសិក្សាសរុបមានចំនួន 25 នាក់ អ្នកចូលរួមបានទទួលការសិក្សានេះបានចំនួន 24 នាក់ នឹងបានបង្ហាញការចូលរួមពេញលេញ នៅក្នុងចំនួន 12 នាក់ ទទួលបានពានរង្វាន់ពីថ្នាក់រៀនទៀតផងដែល។

ឆ្នៃដោយខ្លួនឯងជាសមពន្ធ័នៃស្រោមសំបុត្រក្រហម

ឆ្នៃដោយខ្លួនឯងជាសមពន្ធ័នៃនំប៉ាវ

ឆ្នៃដោយខ្លួនឯងជាសមពន្ធ័នៃថង់និងសមសាប្រៀបញុំាបាយ

ឆ្នៃដោយខ្លួនឯងជាសមពន្ធ័នៃកាបូបដាក់លុយកាក់

ឆ្នៃដោយខ្លួនឯងជាសមពន្ធ័នៃកាត់តរក្រណាត់និងក្រណាត់មានសាច់សំឡីខាងក្នុង

ឆ្នៃដោយខ្លួនឯងជាសមពន្ធ័នៃកាបូបដាក់គ្រឿងសំអាង

ឆ្នៃដោយខ្លួនឯងជាសមពន្ធ័នៃឧបករណ៍ដេរកាបូបកាត់តរក្រណាត់

អភិបាលក្រុង លោក ឈិន បានបង្ហាញក្នុងពិធីបញ្ចប់ការសិក្សានិងចែកសញ្ញាប័ណ្ណសិក្សានេះ

ថតរូបជួបជុំគ្នា