ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

គ្រឿងបរិក្ខារសាលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី【សាលតំបន់វ័នហ័រ】


សាលាជួបជុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីសង្កាត់វ៉ាន់ហ្វា


/001/Upload/485/relpic/22866/12150/b89a5e75-1cc2-47d7-afc9-2af56b0ca331.jpg

1.តុបំរើសេវា

ការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទនិងការពិគ្រោះយោបល់បងប្អូនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅលើបណ្តាញនៅក្នុងការបន្ថែមទៅនឹងបានចុះផ្សាយជាកាសែតមានភាសាចំរុះនិងទស្សនាវដ្តី ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យនឹងមានអ្នកបកប្រែបុគ្គលិកជាច្រើនភាសាផងដែរ។ 

 


 ពត៍មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺនែត 

2.ពត៍មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺនែត
ផ្តល់អោយប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីប្រើអ៊ីនធឺនែតស្វែងរកពត៍មានពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន។/001/Upload/485/relpic/22866/12150/0e7b141b-fdc5-4ecb-85c5-01eadb2d239d.jpg

3. ការិយាល័យរដ្ឋបាល

សាលតំបន់វ័នហ័រអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី បុគ្គលិកនៅទីហ្នឹង និងការិយាល័យបុគ្គលិករដ្ឋបាលក៏ប្រើប្រាស់បានកន្លែងទទួលភ្ញៀវនិងកន្លែងអានកាសែតទស្សនាវដ្តី

4..កន្លែងទទួលភ្ញៀវនិងកន្លែងអានកាសែតទស្សនាវដ្តី

សាឡុងល្អមានភាពថាហាក់ដូចនៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនយើងចឹង។ មានផ្សាយជាច្រើនភាសានៃកាសែតនិងទស្សនាវដ្តីទទួលព័ត៌មាន៌អំពីហេតុការយ៍នៅឯងស្រុកភូមិកំណើតយើង។/001/Upload/485/relpic/22866/12150/a09260d1-d163-4d3c-b8d8-86531211f460.jpg

5. បន្ទប់ពិគ្រោះ

ផ្តល់ការប្រឹក្សានៅនឹងកន្លែងសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី/001/Upload/485/relpic/22866/12150/2a0c48f9-1774-45af-8583-02d33679697f.jpg

6. តំបន់បន្ទប់សម្រាកឪពុកម្តាយ-កូនក្មេង

ផ្តល់កន្លែងសម្រាប់កូនក្មេងលេង និងកន្លែងអានសៀវភៅ និងអនុញ្ញាតឱ្យម្តាយ និងឪពុកដែលជាចំណូលស្រុកថ្មីចូលរួមក្នុងសកម្មភាព និងវគ្គសិក្សាដោយសន្តិភាពនៃចិត្ត/001/Upload/485/relpic/22866/12150/d8457411-90b4-4956-8a9e-f3249512e19e.jpg

7. ថ្នាក់រៀនពហុគោលបំណងមុខងារ

ផ្តល់ការចែករំលែកវប្បធម៌ ការកម្សាន្ត និងការផ្លាស់ប្តូរចិត្រគំនិតសម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី។បន្ទប់សិក្សា

8.បន្ទប់សិក្សា

ផ្តល់ជូននូវកន្លែងប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជុំពិភាក្សា សម្រាប់រៀនរាល់វគ្គសិក្សាផ្សេងៗនិងជាបន្ទប់សម្រាប់ស្តាប់និងមើលវីដេអូផ្សេងៗ។
សវនដ្ឋាន

9.សវនដ្ឋាន​បន្ទប់បំបៅកូន

10.បន្ទប់បំបៅកូន បន្ទប់ថ្នាក់រៀនសិល្ប

11. បន្ទប់រៀនសិល្បៈ

ផ្តល់ឲ្យអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីទីកន្លែងរាំរបាំ និងសកម្មភាពដោះស្រាយ ផ្តល់កន្លែងទំនាក់ទំនង និងមានវេធិការលើឆាកសម្តែង និងកញ្ចក់រាំរបាំសម្រាប់សកម្មភាពសាធារណៈ។កន្លែងមានរៀបចំអគារសាលប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី

(សាលសឹកលីង)/001/Upload/486/relpic/22871/12164/96c94838-e682-4ce7-952d-da5efd30d519.jpg

1.    តំបន់សេវាកម្ម

មន្ទីរនេះត្រូវបានបើកដោយភាសាវៀតណាម ភាសាថៃ និង ភាសាឥណ្ឌូនេស៉ីរ ហើយនិងភាសាអង្លេស ។ល។…អ្នកបកប្រែមកពីប្រទេសផ្សេងៗផ្តល់សេវាប្រឹក្សានិងតាមទូរស័ព្ទ/001/Upload/486/relpic/22871/12164/3807ed8e-b717-4ce6-b2a6-8f7664148b7b.jpg

2.    តំបន់កុមារល្បែងលេងកម្សាន្ត

កន្លែងកុមារលេងកម្សាន្តដ៏កក់ក្តៅបានផ្តល់ឱ្យម្តាយ និងឪពុកដែលជាចំណូលស្រុកថ្មីចូលរៀនដោយទទួលបានសន្តិភាពនៃផ្លូវចិត្ត។/001/Upload/486/relpic/22871/12164/e88a3cd3-cd26-40ed-827c-697c90a50760.jpg

3.    បន្ទប់ថ្នាក់រៀនរាំ

កន្លែងបន្ទប់ឈើផ្តល់ ផ្តល់ជូនចំនួនមនុស្ស 5-8 នាក់សម្រាប់ការហាត់រាំ ការសម្តែងតូចៗ ឬកន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់ហាត់រៀន។/001/Upload/486/relpic/22871/12164/2cfe8295-91d9-493a-bdd5-40fb9685d889.jpg

4.    បន្ទប់ថ្នាក់រៀនពហុមុខងារ

ផ្តល់កន្លែងសម្រាប់ការពិភាក្សាសន្និសីទ និងបន្ទប់វគ្គសិក្សាផ្សេងៗ។/001/Upload/486/relpic/22871/12164/f10bc9db-9add-4730-a777-dc1afe4d3340.jpg

5.    បន្ទប់តាំងពិពណ៌

ការតាំងពិពណ៌ពហុវប្បធម៌ និងកន្លែងអានសៀវភៅ ឬសម្រាប់ការបង្រៀនខ្នាតតូចៗ។