ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ការបែកចែកទីកន្លែងប្រើប្រាស់នៃសាលាជួបជុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី

ការបែកចែកទីកន្លែងប្រើប្រាស់នៃសាលាជួបជុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី

សាលាជួបជុំប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីសង្កាត់វ៉ាន់ហ្វា
តុបំរើសេវា
服務檯

ការផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទនិងការពិគ្រោះយោបល់បងប្អូនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅលើបណ្តាញនៅក្នុងការបន្ថែមទៅនឹងបានចុះផ្សាយជាកាសែតមានភាសាចំរុះនិងទស្សនាវដ្តី ជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ៍ដល់ថ្ងៃអាទិត្យនឹងមានអ្នកបកប្រែបុគ្គលិកជាច្រើនភាសាផងដែរ។

ពត៍មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺនែត
網路資訊空間 ផ្តល់អោយប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីប្រើអ៊ីនធឺនែតស្វែងរកពត៍មានពីប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួន។
កន្លែងទទួលភ្ញៀវនិងកន្លែងអានកាសែតទស្សនាវដ្តី
交誼廳 សាឡុងល្អមានភាពថាហាក់ដូចនៅឯផ្ទះរបស់ខ្លួនយើងចឹង។ មានផ្សាយជាច្រើនភាសានៃកាសែតនិងទស្សនាវដ្តីទទួលព័ត៌មាន៌អំពីហេតុការយ៍នៅឯងស្រុកភូមិកំណើតយើង។
កន្លែងលេងល្បែងផ្សេងៗនិងកន្លែងអានសៀវភៅសម្រាប់កុមារ
兒童遊戲區 ផ្តល់ជូនកុមារនូវកន្លែងអានសៀវភៅនិងលេងល្បែងផ្សេងៗ ដើម្បីអោយឳពុកម្តាយពួកគេស្ងប់ចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រឬស្វែងរកឯកសារផ្សេងៗ។
កន្លែងចម្អិនអារហារងាយៗ
輕食料理區 ផ្តល់ជូននូវកន្លែងកំដៅម្ហូបនិងចម្អិនម្ហូបដល់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី ផ្តល់ជួនប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីនូវកន្លែងបរិភោគអារហារដែលយកមកពីផ្ទះពេលមានពិធីជួបជុំម្តងៗ។
បន្ទប់សិក្សា
研習室 ផ្តល់ជូននូវកន្លែងប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រជុំពិភាក្សា សម្រាប់រៀនរាល់វគ្គសិក្សាផ្សេងៗនិងជាបន្ទប់សម្រាប់ស្តាប់និងមើលវីដេអូផ្សេងៗ។
សវនដ្ឋាន
禮堂  
បន្ទប់បំបៅកូន
哺集乳室