ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

វប្បធម៌នៃការទទួលទានក្នុងសាសនា

វិធីក្នុងការទទួលទានដើម្បីថែរក្សាសុខភាពមានតាំងពីសម័យដើមមកម្ល៉េះមិនមែនទើបតែមានក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេ។ប្រាជ្ញានៃការបរិភោគអាហារអាចជាកញ្ចក់ក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពខុសគ្នានៃទស្សនៈសកល
ទស្សនៈជិវិតនិងទស្សនៈតំលៃ ពីសាសនាមួយទៅសាសនាមួយផ្សេងទៀត។ការទទួលទានអាហារមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេព្រោះវាមិនត្រឹមតែអាចជួយយើងក្នុងការបន្តជិវិតរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងអាចជួយអោយយើងរក្សាបាននូវសុខភាពល្អមាំមួននិងសតិអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាថែមទៀតផង។វប្បធម៌នៃការទទួលទានដែលកើតចេញពីសាសនាបានជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅក្នុងជិវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។
ទស្សនៈរស់នៅតាមធម្មជាតិនិងទំនើងចិត្តនៃវិធីបរិភោគរបស់ថៃ
ទស្សនៈរស់នៅតាមធម្មជាតិនិងទំនើងចិត្តនៃវិធីបរិភោគរបស់ថៃ

ទស្សនៈក្នុងការទទួលទានដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
ទស្សនៈក្នុងការទទួលទានដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី

តំណមយ៉ាងតឹងរឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសានាក្នុងប្រទេសវៀតណាម
តំណមយ៉ាងតឹងរឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសានាក្នុងប្រទេសវៀតណាម