ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

វប្បធម៌នៃការទទួលទានក្នុងសាសនា

無標題文件

វិធីក្នុងការទទួលទានដើម្បីថែរក្សាសុខភាពមានតាំងពីសម័យដើមមកម្ល៉េះមិនមែនទើបតែមានក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះនោះទេ។ប្រាជ្ញានៃការបរិភោគអាហារអាចជាកញ្ចក់ក្នុងការឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពខុសគ្នានៃទស្សនៈសកល

ទស្សនៈជិវិតនិងទស្សនៈតំលៃ ពីសាសនាមួយទៅសាសនាមួយផ្សេងទៀត។ការទទួលទានអាហារមិនមែនជារឿងតូចតាចនោះទេព្រោះវាមិនត្រឹមតែអាចជួយយើងក្នុងការបន្តជិវិតរស់នៅតែប៉ុណ្ណោះទេ វាថែមទាំងអាចជួយអោយយើងរក្សាបាននូវសុខភាពល្អមាំមួននិងសតិអារម្មណ៍ជ្រះថ្លាថែមទៀតផង។វប្បធម៌នៃការទទួលទានដែលកើតចេញពីសាសនាបានជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅក្នុងជិវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ។

泰國----隨緣順心的飲食哲學

ទស្សនៈរស់នៅតាមធម្មជាតិនិងទំនើងចិត្តនៃវិធីបរិភោគរបស់ថៃ


印尼----伊斯蘭的飲食養生觀

ទស្សនៈក្នុងការទទួលទានដើម្បីថែរក្សាសុខភាពរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី

越南----佛教齋戒

តំណមយ៉ាងតឹងរឹងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសានាក្នុងប្រទេសវៀតណាម