ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

Pagpupulong ng Participatory Budgeting Proposal para sa mga Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei

Pagpupulong ng Participatory Budgeting Proposal para sa mga Bagong Imigrante sa Lunsod ng Taipei

Isinagawa ng Kawanihan ng Sibil Gawain ang pagpupulong sa Participatory Budgeting Proposal para sa mga bagong imigrante noong Hulyo 22, 2016. Kasama sa pagpupulong ang Kawanihan ng Sibil Gawain, Kawanihan ng Edukasyon, Kawanihan ng Kapakanang Panlipunan, Kawanihan ng Labor at Kawanihan ng Kalusugan na nagsaad ng kani-kanilang panukala at badyet para sa mga bagong imigrante. Si Ms. Wei Shiu-Jen ang namuno sa pagtatalakay sa pagpulong at sa paraan ng pagsulat ng draft upang mabuo ang posibilidad ng proyekto.

Matapos ang pagtatalakay, ang mga bagong imigrante ay nagbigay ng 5 proposal at sa pamamagitan ng pagboto, 3 proposal ang napili: 1. Sa tuwing tayo ay magkakasama ~ Pangkaraniwang Pag-aaral at Kaalaman sa Kabuhayan Seriales;2. Planong Edukasyon para sa Bagong Pangalawang Henerasyon (Anak ng mga Bagong Imigrante) ;3. Pagbibigay ng Lakas at Kapangyarihan, Eksibisyon ng Kakayahan, Oportunidad sa Paghahanap ng Trabaho 3 in One.

Ang susunod na gagawin ng workshop ay bumuo ng mas detalyadong plano ng proposal, ipasa sa pag-apruba ng katawang gumagawa ng pagsusuri, pagbilang sa badyet at matapos matamo ang pangangasiwa ng Parliamento bago ito ay maging opisyal na patakaran ng Pamahalaan at mapatupad ang pagbigay ng badyet.

Pagsusulat ng ideya ng panukala at paliwanag sa proposal

提案

Pagpapaliwanag sa mga patakarang ipinapangasiwa at may kaugnayan sa bagong imigrante

措施

Pagtalakay sa mga panukala

措施

Presentasyon ng panukala

討論

討論

討論

Presentasyon ng panukala

提案

提案

Pagbigay ng boto

投票

投票