ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការការពារជំងឺរលាកសួតវិរ៉ូកូណាឆ្លងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ (ជំងឺរលាកសួតតំបន់វូហាន) (2-1)

ទីក្រុងតៃប៉ិបានរលឹកដល់ពលករចំណាកស្រុកនិងនិស្សិតបរទេសនៃវិធានការណ៍បង្ការការរាតត្បាតចំពោះមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នា

តើខ្ញុំគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីការពារជំងឺរលាកសួតវិរុសកូណាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺរាតត្បាតនេះ?
1.វិធានការបង្ការការជំងឺររាលដាល:
(1) ត្រូវពាក់ម៉ាសប្រសិនបើអ្នកមានគ្រុនក្តៅឬក្អក
(2) ត្រូវលាងដៃនិងសាប៊ូ
(3) កុំទៅផ្សារធម្មតាពេកឬមន្ទីរពេទ្យ និងទីកន្លែងដែលមិនមានមនុស្សច្រើនទៅ។ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកត្រូវតែពាក់ម៉ាសជាប់ពេញមួយថ្ងៃ
(4) ត្រូវជៀសវាងកុំទៅប្រឡែងលេងជាសត្វព្រៃឬបក្សី

2.ប្រសិនបើអ្នកមានអាការៈមិនសូវស្រួលខ្លួនឬសង្ស័យនៃរោគសញ្ញា៖
ប្រសិនបើអ្នកមានកំដៅក្តៅខ្លួនលើសពី(≧38℃) អង្សារ រោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើម (ដូចជាក្អកជាដើម) ឬចាប់ផ្តើមគ្រុនតាំងពីពេល ១៤ ថ្ងៃមុន មានប្រវត្តិនៃការធ្វើដំណើរនិងការប៉ះពាល់ដល់សុភាពហើយត្រូវពាក់ម៉ាសភ្លាមៗរួចទូរស័ព្ទទៅលេខ 1922 ខ្សែបណ្តាញ ឬខ្សែបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺតំបន់ក្រុងតៃប៉ិលេខ 2375-3782 ស្វែងរកដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តឱ្យបានឆាប់រហ័ស តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងប្រាប់ពីប្រវត្តិធ្វើដំណើរការឆ្លងកាត់តំបន់ មុខងារនិងថាតើអ្នកបានទៅជិតក្រុមដ៏ទៃឬ។

3.តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួយប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់នៅជុំវិញអ្នកសង្ស័យមានរោគសញ្ញានេះ:
សូមពាក់ម៉ាសនិងតេទូរស័ព្ទទៅលេខ 1922 ខ្សែបណ្តាញ ឬខ្សែបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺតំបន់ក្រុងតៃប៉ិលេខ 2375-3782 ស្វែងរកដំបូន្មានវេជ្ជសាស្រ្តឱ្យបានឆាប់រហ័ស តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងប្រាប់ពីប្រវត្តិធ្វើដំណើរការឆ្លងកាត់តំបន់ មុខងារនិងថាតើអ្នកាបានទៅជិតក្រុមដ៏ទៃឬ។


⚠ព័ត៌មានអំពីការបង្ការការពាររាលដាលនៃជំងឺររាតត្បាត៖ ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងផ្នែកជំងឺរ https://www.cdc.gov.tw/
☎ ខ្សែសេវ៉ាការពាររាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត 1922
☎ ខ្សែសេវ៉ាប្រជាជនបរទេស 0800-024-111