ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដា ជនបរទេសនឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យដាក់ពាក្យសុំចូលដោយហេតុផលដូចជា អ្នកស្ម័គ្រចិត្តធ្វើការក្នុងសង្គម អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា ការសិក្សា (ការបង្រៀនសាសនា) សិក្សាផ្ទាល់ ការផ្លាស់ប្តូរចែករំលែកអន្តរជាតិ និងការងារថ្ងៃឈប់សម្រាក (ការផ្លាស់ប្តូរចែករំលែកយុវជន)។ (C/7-2)

មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការកណ្តាលខេត្តក្រុង នៃជំងឺឆ្លងរីករាលដាល បានថ្លែងថា ចាប់ពីថ្ងៃទី 19 ដោយពិចារណាលើការបើកជាបណ្តើរៗ នៃគោលនយោបាយព្រំដែនអន្តរជាតិ ដើម្បីធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពការលើកកម្ពស់ការងារបង្ការជំងឺរាតត្បាត និងជំរុញសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម និងការផ្លាស់ប្តូរអន្តរជាតិចាំបាច់ បន្ទាប់ពីវាយតម្លៃយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីជំងឺរាតត្បាតក្នុងស្រុក។ ស្ថានភាព ការបង្ការជំងឺរាតត្បាត និងសមត្ថភាពផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និងដោយយោងទៅលើបទពិសោធន៍អន្តរជាតិ បានប្រកាសថា ចាប់ពីថ្ងៃទី 25 ខែកក្កដា ឆ្នាំ (2022)ជនបរទេសអាចស្នើសុំទិដ្ឋាការអនុញ្ញាត ដើម្បីមកតៃវ៉ាន់សម្រាប់ហេតុផលដូចជា អ្នកស្ម័គ្រចិត្តបំរើការក្នុងសង្គម អ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនា ការសិក្សា (ការបង្រៀនសាសនា)។ សិក្សាផ្ទាល់ ការផ្លាស់ប្តូរចែករំលែកអន្តរជាតិ និងការងារថ្ងៃឈប់សម្រាក (ការផ្លាស់ប្តូរចែករំលែកយុវជន) ចំនួនសរុបនៃមនុស្សនៅក្នុងប្រភេទខាងលើមុនពេលការរីករាលដាលគឺប្រហែលមួយម៉ឺននាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ។
មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាបានពន្យល់ថា ការងារវិស្សមកាល (ការផ្លាស់ប្តូរចែករំលែកយុវជន) គឺផ្អែកលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសខ្ញុំ និងបរទេស គោលបំណងគឺដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការផ្លាស់ប្តូរយុវជនរវាងប្រទេសទាំងពីរ ហើយមនុស្សម្នាក់ៗអាចអនុវត្តបានតែម្តងគត់ក្នុងមួយជីវិត ហើយភាគច្រើន នៃរដ្ឋជាប់កិច្ចសន្យាបានបើកកម្មវិធីសម្រាប់យុវជនចិន។ ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍សមភាព និងគ្នាទៅវិញទៅមក វាក៏បើកចំហផងដែរ។
បញ្ជាការដ្ឋានបានសង្កត់ធ្ងន់ថា យុទ្ធសាស្ត្របើកច្រកព្រំដែនត្រូវតែអនុវត្តជាបណ្តើរៗ មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជានឹងពិនិត្យ និងកែសម្រួលគោលនយោបាយបើកឱ្យដំណើរការជាវិលជុំគ្រប់ពេលវេលា អាស្រ័យទៅលើការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពជំងឺរាតត្បាត ហើយថែមទាំងបានរំលឹកដល់សាធារណៈជនឱ្យបំពេញការចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ ។ ឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន បន្តធ្វើការការពារផ្ទាល់ខ្លួន និងសហការជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិបង្ការ/ទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺរាតត្បាត ដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពសហគមន៍ក្នុងស្រុក។