ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សូមមើលវីដេអូរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតលោក ចាំងសាំងឆុន នៃការពាក់ម៉ាសការពារហើយនិងការលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់នឹងត្រឹមត្រូវ (2-2)

តើខ្ញុំត្រូវពាក់ម៉ាសនៅពេលណា?
ការលាងដៃឱ្យបានញឹកញាប់គឺសំខាន់ណាស់!
【សូមស្វាគមន៍នៃការចែករំលែក】https://youtu.be/gHc9WcEKWX4
💡សូមអញ្ចើញអ្នករាល់គ្នាចូលរួមជាផ្លូវការក្នុងកម្មវិធី LINE@ "មេផ្ទះការពារជម្ងឺ" នឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ
https://page.line.me/vqv2007o
សូនជំរាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ នៃការប្រើប្រាសម៉ាសការពារគឺគ្រប់គ្រាន់បានហើយ សូមកុំស្តុកទុកច្រើនពេកណា៎!
⚠️ស្វែងរកតម្លៃលក់ម៉ាសការពារមិនសមហេតុផល  សូមផ្តល់ដំណឹងទៅទូរស័ព្ទមកលេខ ☎️1950 នៃខ្សែបំរើសេវាកម្មអតិថិជន។