ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀងTitlePublish Date
1ប្រព័ន្ធឃ្លាំងវិញ្ញាសារធ្វើតេស្តសមត្ថភាពចូលសញ្ជាតិជាសម្លេងនៃការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវីលនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ~2017-04-24
2ជនបរទេសនៃការធ្វើតេស្តការចូលសញ្ជាតិជាពលរដ្ឋពេញលេញ2016-10-21
3ឃ្លាំងសំណួរនៃវិញ្ញាសារប្រឡង ចំណេះដឹងទូទៅផ្នែកសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋនិងសមត្ថភាពភាសាចិនមូលដ្ឋានសំរាប់បេក្ខជនដែលត្រៀមចូលសញ្ជាតិតៃវ៉ាន់2016-07-18
4ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិលនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិនឹងប្រារព្ធធ្វើនូវការធ្វើតេស្តសមត្ថភាពដើម្បីចូលសញ្ជាតិ។សូមស្វាគមន៍បងប្អូនជនបរទេស ឬអ្នកដែលគ្មានសញ្ជាតិទាំងអស់ចុះឈ្មោះចូលរួមអោយបានច្រើនកុះករ។2015-11-07
5ប្តូរផ្ដល់និងបំពេញផ្ដល់លិខិតស្នើសុំព្រឹត្តិបត្រពិន្ទុធ្វើតេស្តចូលសញ្ជាតិភ្ជាប់ជាមួយឯកសាររាយនាមក្នុងតារាង 2015-04-01