ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

臺北市新移民專區網站柬埔寨文版

ដំណឹងពីប្រវត្តដើម

លេខរៀងTitlePublish Date
1សមាគមន៍មូលនិធិស៊ីងអ៊ីក "គម្រោងឧបត្ថម្ភប្រាក់អំណោយសំរាប់គ្រួសារចំណូរស្រុកថ្មី" នៃកម្មវិធីស្មើសុំ(3-22)2018-12-01
2ចាំការិយាល័យសុខាភិបាលរៀបចំការពិភាក្សាសុខភាពពីរជាន់ឆ្នាំ 2018 សំរាប់មនុស្សវ័យកណ្តាលនិងវ័យចំណាស់ សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកចូលរួម!(7-6)2018-09-27
3ទីក្រុងតៃប៉ិគ្រប់គ្រង "ថ្នាក់របាំសម្រកខ្លាញ់នៃរដូវក្តៅ" សូមស្វាគមន៍ចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំ។(6-4)2018-08-15
4សាមគន៍មូលនិធី អ៊ិកទៀននៅឆ្នាំ 2018 "បំរេីការជូនបងអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលជាឪពុកម្តាយនិងកុមារ" សូមចុះឈ្មោះចូលរួម(6-1)2018-07-11
5ពត៌មានសំរាប់ការិយាល័យសុខាភិបាលស៊ីធីក្រុង "អន្តោប្រវេសន៍ថ្មីអាំងតេក្រាលសុខភាព" សូមស្វាគមន៍ចូលរួម(5-3)2018-07-01
62018 "អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញនិងថតគម្រោងស្គ្រីប" មាន ការទទួលចុះឈ្មោះ (5-1)2018-06-09
7ទីក្រុងតៃប៉ិសូមស្វាគមន៍ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនិងសាធារណជនទូទៅដើម្បីចុះ (5-6)2018-06-09
8សារមន្ទីរប្រទេសតៃវ៉ាន់ "បទពិសោធន៍វប្បធម៌អាស៊ីអាគ្នេយ៍" ដូមចុះឈ្មោះចូលរួម (4-4)2018-06-07
9សម្រាប់ឆ្នាំ 2018 "សិក្ខាសាលាស្តីពីលេខាធិការរដ្ឋសភានៃអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" នៅខណ្ឌចុងសានទីក្រុងតៃប៉ិ (3-31)2018-05-16
10សកម្មភាពជួយសង្គ្រោះមាតាឬបិតារបស់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនៃអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី (4-2)2018-05-11
11សម្រាប់ការស្នើសុំដោយសមាគមអភិវឌ្ឍន៍ជនចំណូលស្រុកថ្មី "ការបណ្តុះបណ្តាលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តថ្មីនៃសេវាកម្មអន្តោប្រវេសន៍" សូមចុះឈ្មោះចូលរួម (4-7)2018-05-10
12សំរាប់ការស្នើសុំបង្កើតថ្នាក់បង្កើតសិល្បៈចំពោះអ្មកចំណូរស្រុកថ្មីឆ្នាំ 2018 នៅខណ្ឌវ័នហ័រទីក្រុងតៃប៉ិ សូមស្វាគមន៍ចុះឈ្មោះចូលរួម(3-21)2018-05-08
13ពត៌មានអំពីស្រុកសឹកលីនទីក្រុងតៃប៉ិ 2018 "ថ្នាក់់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីធ្វើវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍តូចៗ" សូមចុះឈ្មោះ (4-6)2018-05-02
14ទីក្រុងតៃប៉ិតំបន់ស៊ីងអ៊ីកសម្រាប់ឆ្នាំ 2018 "សិក្ខាសាលាជឿនលឿនថ្មី" សូមចុះឈ្មោះចូលរួម (4-5)2018-05-01
15ពត៌មានលំអិតខាយភីងនៃសាលាបង្ហាត់ធ្វើម្ហូបអាហារ 2018/4/20 "ម្ហូបតៃវ៉ាន់" សូមចុះឈ្មោះ (4-9)2018-04-28
16ពត៌មានលំអិតនៃមូលដ្ឋានក្រុងតៃប៉ិ "ទីក្រុងទេសចរណ៍" សូមចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ (4-3)2018-04-28
17សំរាប់ការិយាល័យអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅទិសខាងកើយនៃទីក្រុងតៃប៉ិ "ថែរក្សាសម្រាកពេលវេលា" សូមចុះឈ្មោះ (4-8)2018-04-27
18តំបន់វិនសាន ឆ្នាំ 2018「 របាំស្បែកនៃចំណូលស្រុកថ្មីរឿងនិទានខ្នាតតូច」 សូមចុះឈ្មោះចូលរួម (3-29)2018-04-23
19ពត៌មានសំរាប់មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំគ្រួសារតៃប៉ិ 2018 "លំហាត់រាង្គកាយគ្រួសារ" ចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ(3-25)2018-04-21
20សំបុត្រប្រចាំខែប្រចាំខែទ្វេដងនៅតំបន់តៃប៉ិនិងតៃប៉ិថ្មី ដោយឥតគិតថ្លៃ 1280 យន់ចិនតៃវ៉ាន់ ធ្វេីតំណេីរកម្សាន្តដោយបុគ្គលខ្លួនឯង(3-13)2018-04-17