ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

「ក្តីស្រឡាញ់ អាចធ្វើអោយយើងទាំងអស់ខ្លាក្លាយទៅជា ក្រុមគ្រួសារតែមួយ」 លំដាប់នៃកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុ មានជាប្រាំភាសា ផ្សាយជូន ដែលមានទាំងភាសាចិន ឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ វៀតណាម អង្លេង់គ្លេស ។ សូមអញ្ចើញចូលរួមស្តាប់ ប៉ុត្តិ៍ប៉ុស្តិ៍វិទ្យុនេះ ។

យោងទៅតាមក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍ និងប៉ុស្តិ៍វិទ្យជុងយ៉ាង ព្រមទាំងប៉ុស្តិ៍វិទ្យុអប់រំ សហប្រតិបត្ដិការ មានចាក់ផ្សាយទាំងជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ថៃ វៀតណាម និងភាសាអង់គ្លេស នូវកម្មវិធី「ក្តីស្រឡាញ់ អាចធ្វើយើងទាំងអស់ក្លាយទៅជា ក្រុមគ្រួសារមួយ」នៅក្នុងលំដាប់កម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយ ជារៀង រាល់ថ្ងៃអាទិត្យ ។ កម្មវិធី《ដំណឹងសំខាន់ៗ សម្រាប់ជនអន្តប្រវេសន្ត 》 មានចាក់ផ្សាយ ២ដង នៅរៀងរាល់អាទិត្យ ។ 《តៃវ៉ាន់ គឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំ》《ដំណឹងសំខាន់ៗ សម្រាប់ជនអន្តប្រវេសន្ត》គឺជាកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មាន រយៈពេល ២០នាទី ជាភាសាចិនកុកងឺ លាយជាមួយ ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី ចិន និងថៃ វៀតណាម និងចិន អង់គ្លេស និងចិន នៅវេលាម៉ោង៨:៣០ ព្រឹក និងនៅថ្ងៃត្រង់វេលា ម៉ោង១២:០០ថ្ងៃត្រង់ នឹង៤:៣០ល្ងាច ហើយនិង នៅម៉ោង៦:៣០ ល្ងាចមានផ្សាយជូនជា ២ ភាសា និងអាចជួយ ដល់កម្មករជាជនអន្តោប្រវេសន៍ ដែលបានស្តាប់ឮសំលេង ភាសាខ្លួនឯង និងផ្សាយព័ត៌មាន ។ កម្មវិធី《តៃវ៉ាន់ គឺជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំ》ផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារ៍ និងថ្ងៃព្រហស្បត្តិ៍ ពេលយប់ វេលា ម៉ោង៧:៣០ ដោយមានផ្សាយជូន ជា ២ភាសា ។ គណៈកម្មការជជែកពិភាក្សា អំពីជនអន្តោប្រវេសន្ត ដោយផ្តោតលើវប្បធម៌ និងដំណឹង-ព័ត៌មានសំខាន់ៗ នៅក្នុង ប្រទេស ដែលកើតមានឡើង ពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល ។ សូមអញ្ចើញប្រិយមិត្តដែលមានបំណងចង់យល់ដឹងអំពីដំណឹងទាំងនេះ រងចាំស្តាប់ ប៉ុស្តិ៍វិទ្យូនេះ ។