ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្នុងឆ្នាំ 2023 "ទិវាការពារគ្រោះមហន្តរាយជាតិ" - 9/16 បង្រៀនអ្នកពីរបៀបត្រៀមខ្លួនសម្រាប់គ្រោះមហន្តរាយដែលកើឡើង(9-8)

នាយកដ្ឋានពន្លត់អគ្គីភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ នាំអ្នកទៅរៀនការពារគ្រោះមហន្តរាយជាមួយ High Fun បង្រៀនទប់ស្កាត់


✅ ពេលវេលាសកម្មពិធី៖ 9/16 (ថ្ងៃសៅរ៍) 13:30 ដល់ 16:30

✅ ទីតាំងព្រឹត្តិការណ៍៖ មជ្ឈមណ្ឌលអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រជាតិតៃវ៉ាន់ (ផ្ទះលេខ 189 ផ្លូវស៉ឹកសាំង សង្កាត់ស៉ឹកលីង)


កម្មវិធីមិនត្រឹមតែការសម្តែងលើឆាកដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ

 ក៏មានបទពិសោធន៍ការពារគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗផងដែរ

 សូមស្វាគមន៍មកកាន់ស្តង់ព្រឹត្តិការណ៍របស់យើងខ្ញុំ

ស្វែងយល់អំពីគន្លឹះការពារបរិស្ថានពីប្រទេសផ្សេងៗកាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-09-13