ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យស្រុកប៉ិថោវ - របស់របរធ្វើដោយដៃខ្លួនឯងសម្រាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មី(8-22)

ការិយាល័យសង្កាត់ប៉ិថោវបើកវគ្គសិក្សាថ្មីសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ - ប្រអប់បួនជ្រុងផ្ទុកដីឥដ្ឋច្នៃធ្វើជារុក្ខជាតិ

 

◈ម៉ោងសិក្សា៖ 9/26 (ថ្ងៃអង្គារ) 10:00-17:00

◈ ទីតាំងវគ្គសិក្សា៖ មជ្ឈមណ្ឌលពលរដ្ឋប៉ិថោវ(លេខ 5-7 ផ្លូវចុងសាន សង្កាត់ប៉ិថោវ)

◈សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់៖ https://btdo.gov.taipei/New Immigrant Area ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ៖ 2891-2105  ចុចផ្លាស់លេខ 276 លោក ឆៀវ


បន្ថែមពីលើការបង្កើតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍យោងតាមជាក់ស្តែងវគ្គសិក្សានេះ

បូករួមទាំងការចែករំលែកចំណេះដឹងអំពីអនាម័យមាត់

ព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺឥតគិតថ្លៃ ចំពោះអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានស្វាគមន៍ឱ្យចូលរួមទាំងអស់គ្នា

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-09-01