ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមប្រុងប្រយ័ក្នុងការឆបោក ចាញ់ល្បិចគេដែលពេញនិយមកើតឡើង (5-2)

ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយសាធារណជនអំពីបញ្ហាការពារប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាញ់បោកគេ  បង្កើតបរិយាកាសនៃការរួបរួមប្រឆាំងនឹងការឆបោក  ក្រសួងមហាផ្ទៃ គម្រោងនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី "បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមប្រុងប្រយ័ក្នុងការឆបោក ចាញ់ល្បិចគេដែលពេញនិយមកើតឡើង

" និង "ទិវាជាតិប្រឆាំងការឆបោក" នៅថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ពីម៉ោង 14:00 ដល់ 16:00 ពង្រីកសកម្មភាពកាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាសវាងក្នុងការចាញ់បោកជនខិលខូច។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-05-09