ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

​ពេលវេលាចុះឈ្មោះត្រូវបានពន្យារពេលហើយ! មហាវិទ្យាល័យមុខងារទីក្រុងតៃប៉ិនិងការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល 7/12-10/29 សហការរៀបចំ“ មើលថែកូននិងថែទាំមាតាក្រោយពេលសម្រាលកូនមានបុគ្គលិកដ៏ជំនាញ - ថ្នាក់ពិសេសសំរាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី”(6-1)


ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាល  នៃពេលវេលាចុះឈ្មោះត្រូវបានពន្យារដល់ថ្ងៃទី 30 ខែ 6 មិថុនាហើយពេលវេលាប្រកាសបញ្ជីចូលរៀនត្រូវបានពន្យារពេលដល់ថ្ងៃទី 2 ខែ 7 កក្កដា!

ស្វែងយល់អំពីការថែទាំទារក និងកុមារការថែទាំមាតាក្រោយពេលសម្រាលកូន។ ល។ បន្ទាប់ពីវគ្គសិក្សាយើងនឹងជួយក្នុងការទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រនិងវិញ្ញាបនប័ត្រ។ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍  សូមស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួម!

ម៉ោងសិក្សា:110/7/12-8/30、 9/17、9/29、10/1-10/29 រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ  ថ្ងៃពុធ  និងថ្ងៃសុក្រទី 09:10-16:10
ទីតាំងវគ្គសិក្សា៖ វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍មុខងារទីក្រុងតៃប៉ិ (លេខ 301 ផ្លូវស៊ីដុងសង្កាត់ស៊ឹកលីងក្រុងតៃប៉ិ)
គោលដៅចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីដែលបានចុះឈ្មោះ ( ឬប័ណ្ណស្នាក់នៅនិងអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅ ) នៅតៃប៉ិមានអាយុចាប់ពី 20 ឆ្នាំឡើងទៅ និងមានជំនាញភាសាចិនមូលដ្ឋានសម្រាប់ការធ្វើតេស្ត។ ទីភ្នាក់ងារមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការកែសំរួលអ្នកចូលរួមនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌចុះឈ្មោះបាន។
ការចុះឈ្មោះ៖ 25 នាក់
គេហទំព័រចុះឈ្មោះ៖ https://reurl.cc/2b9q0v
កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ៖ ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចថ្ងៃទី 30 ខែ 6 មិថុនា ឆ្នាំ 110 (ថ្ងៃពុធ)
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីជាប់ឈ្មោះចូលរៀន៖ ថ្ងៃទី 2 ខែ 7 កក្កដា ឆ្នាំ 110 (ថ្ងៃសុក្រ)

*ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ជាមុន:
1.ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធរណេត (បើកថ្នាក់នៅថ្ងៃទី 1 សូមយករូបថត 1 អ៊ីញ និងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម ឬលិខិតអនុញ្ញាតអោយស្នាក់នៅសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យ) ប្រសិនបើចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យលើសពី 25 នាក់នោះវនឹងត្រូវបានសំរេចចាប់ឆ្នោតជ្រើសទទួលសិស្ស។
2.បន្ទាប់ពីវគ្គសិក្សាបានបញ្ចប់ការប្រឹក្សាដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជំនាញបច្ចេកទេសកម្រិតតែមួយសម្រាប់ទារកហើយវាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយក្នុងការចុះឈ្មោះសម្រាប់ជំហានទីបី នៃឆ្នាំ 110 នៅក្នុងការធ្វើតេស្ត និងវាយតម្លៃការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនប័ត្រភ្លាមៗ (ប្រហែលខែ 11 វិច្ឆិកា) និង អ្នកត្រូវចូលរួមក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជំនាញដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
3.ក្នុងអំឡុងពេលនៃការបណ្តុះបណ្តាលនិស្សិត ចំពោះអាហារថ្ងៃត្រង់ដោយខ្លួនឯង នៅទីនេះមិនបានត្រៀមម្ហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ឡើយ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-06-09