ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ចុងចឹន- ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីដែលមានរចនាប័ទ្មខាងចម្អិនម្ហូបអាហារ និងថ្នាក់ធ្វើម្ហូបបែបសហគ្រិនឆ្ងាដ៏ញ់ (5-8)

"វគ្គបង្រៀនធ្វើម្ហូបបែបសហគ្រិនភាពថ្មី បង្រៀនធ្វើនំប៉ាវអត់ស្នូរផ្តល់ជូនប្រជាជនចំណូលស្រុក ថ្មី" របស់ការិយាល័យសង្កាត់ចុងចឹនទីក្រុងតៃប៉ិ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី 11 ខែសីហា ឆ្នាំ 2023 រៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារ និងថ្ងៃសុក្រ ចាប់ពីម៉ោង 9:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12:30 ព្រឹក ជាមួយនឹងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសរុបចំនួន 10 វគ្គ ថ្នាក់រៀនគឺសរុប 30 ម៉ោង ហើយថ្នាក់រៀនត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនធ្វើម្ហូបនៃអុនវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យ ខាយណាន ក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ។ (លេខ 6 ខ័ណ្ឌទី 1 ផ្លូវ ជីកណា សង្កាត់ ចុងចឹន ទីក្រុងតៃប៉ិ) ។  សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៃតំបន់ចំណូលស្រុកថ្មីនៃការិយាល័យសង្កាត់ចុងចឹនឬទូរស័ព្ទទៅកញ្ញា ចាង  តាមរយៈ (02) 2341-6721 ចុចផ្លាស់លេខ 317 ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនឹងត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរួម។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-05-22