ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ស្នេហាគ្មានព្រំដែន . ផ្សារវប្បធម៌អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី (8-15)

សកម្មភាពរៀបចំកម្មវិធីវប្បធម៌ដោយអង្គការមូលនិធិអ៉ីទៀន

🕘 ម៉ោងព្រឹត្តិការណ៍៖ 8/26 (ថ្ងៃសៅរ៍) 13:00-17:00

                                 8/27 (ថ្ងៃអាទិត្យ) 11:00 ~ 17:00

🏫 ទីតាំង៖ ផ្ទះលេខ 132-10 ផ្លូវតាលី សង្កាត់វ័នហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ

ផ្សារលក់ម្ហូបប្រចាំស្រុកកំណើតរបស់បងប្អូនចំណូលស្រុកថ្មី និងគ្រឿងអលង្ការហើយនិងវត្ថុបុរាណ ~~

ក៏មានបងប្អូនស្រ្តីចំណូលស្រុកថ្មីមកពីប្រទេសថៃ វៀតណាម កម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ។

នាំអ្នកឱ្យដឹងពីសកម្មភាពបទពិសោធន៍ DIY នៃវប្បធម៌និងអាហារបរទេស!

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-08-22