ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមប្រុងប្រយ័ក្នុងការឆបោក ចាញ់ល្បិចគេដែលពេញនិយមកើតឡើង (5-3)

ដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយសាធារណជនអំពីបញ្ហាការពារប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការចាញ់បោកគេ  បង្កើតបរិយាកាសនៃការរួបរួមប្រឆាំងនឹងការឆបោក  ក្រសួងមហាផ្ទៃ គម្រោងនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី "បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមប្រុងប្រយ័ក្នុងការឆបោក ចាញ់ល្បិចគេដែលពេញនិយមកើតឡើង

" និង "ទិវាជាតិប្រឆាំងការឆបោក" នៅថ្ងៃទី 5 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ពីម៉ោង 14:00 ដល់ 16:00 ពង្រីកសកម្មភាពកាផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានច្រើនដើម្បីជាសវាងក្នុងការចាញ់បោកជនខិលខូច។


ក្រសួងមហាផ្ទៃមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការប្រុងប្រយ័ត្ននៃបទល្មើសឆបោក និងផ្តល់ជូនចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូល     រដ្ឋបានអញ្ជើញសិល្បករមកថតជាខ្សែភាពយន្តខ្លី    ផ្សព្វផ្សាយជាស៊េរីប្រឆាំងការឆបោកមានគោលបំណងក្លែងបន្លំដូចជាការវិនិយោគក្លែងក្លាយ និងទិញទំនិញតាមអ៊ីនធឺណិតក្លែងក្លាយ    និងជួយផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអំពីវិធីបង្ការ។


 1. ចាំង អ៊ីរណុង (ការវិនិយោគក្លែងក្លាយ)

https://drive.google.com/file/d/1aM2LmKBoIcu_uX8-llrYYuP8hc54SeR3/view?usp=share_link


 2. ហឺរ ជិនហ៊ុង(ការវិនិយោគក្លែងក្លាយ)

https://drive.google.com/file/d/1pfDrXzFgN0ZFzjidYpxawUZd32MAy-fj/view?usp=share_link


3. ហឺរ ស៊ឺជីង (ការដេញថ្លៃតាមអនឡាញក្លែងក្លាយ)

https://drive.google.com/file/d/1nAaA7T_4hq8DpDAKdVMrwKU0NjBjy6xo/view?usp=share_link

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-05-15