ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

​ មូលដ្ឋានការថែទាំប្រជជនចំណូលស្រុកថ្មីនៅតំបន់ខាងកើតនៃទីក្រុងតៃប៉ិ 8 / 4-8 / 6 បានបើកថ្នាក់ "ការបណ្តុះបណ្តាលជំរុំរបស់កុមារឲ្យរស់នៅក្នុងជីវិតឯករាជ្យ” ! (7-7)

បង្រៀនឲ្យកុមារជួបមិត្តភក្តិថ្មី រៀនអំពីប្រភេទមនុស្សនៃផ្នែកអារម្មណ៍ និងបង្រៀននៃការបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ពួកគេក្នុងកំឡុងពេលសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាស់ផងដែរ !
ធ្វើតាមមូលដ្ឋានតំបន់ខាងកើតហើយចំណាយពេលវិស្សមកាលរដូវវ៉ាកងធំ​​ នឹងទទួលនៅដ៏សំបូរបែប!

មាតិកាវគ្គសិក្សា៖
8/4 (ថ្ងៃពុធ) តើអ្វីជាផ្លូវអារម្មណ៍ពិត?  សន្លឹកបៀផ្លូវអារម្មណ៍ពិត
8/5 (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍) ការតែងពាក្យនិងគូសខ្សែរបន្ទាប់ភ្ជាប់អក្សរ និយាយអំពីអារម្មណ៍ពិតៗ
8/6 (ថ្ងៃសុក្រ) បទពិសោធខ្សែរជីវិត លទ្ធផលការចែករំលែក

ពេលវេលា: 110.8 / 4 (ថ្ងៃពុធ) -8/6 (ថ្ងៃសុក្រ) 10: 00-15: 00
ទីកន្លែង៖ មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសហគមន៍សម្រាប់ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីនៅតំបន់ខាងកើតក្រុងតៃប៉ិ (អស័យដ្ឋាន លេខ 19ជាន់ទី 1 ចក្រផ្លូវ 83 ផ្លូវ 189 ច័ណ្ឌទី ៣ ផ្លូវខានលីងសង្កាត់ណៃហ៊ូ) ឬបើកវគ្គសិក្សាតាមអ៊ិនធឺរណែតវិញនោះ គឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជំងឺកូវិនៃផ្លូវដង្ហើមរីកដរាតត្បាត (នឹងប្រើកម្មវិធី google meet បង្រៀនតាមអ៉ីនធឺណេត)
ទូរស័ព្ទ: ។ (02) 2631-7059 ចុចផ្លាស់លេខ 12 កញ្ញា លីនបុក្គលិតបំរើក្នុងសង្គមកិច្ច
គោលដៅនៃការចុះឈ្មោះ: កុមារៗដែលមានម្តាយជាប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីចាប់ពីបឋមសិក្សាថ្នាក់ទី 4 ដល់អនុវិទ្យាល័យឆ្នាំទី 1 នៅទីក្រុងតៃប៉ិ
(សង្កាត់ ណៃហ៊ូ និងសង្កាត់ស៊ុងសានត្រូវបានផ្តល់ការទទួលឈ្មោះមុនគេ)
ថ្លៃសកម្មភាព: ការចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃ  នឹងផ្តល់អាហារថ្ងៃត្រង់មួយពេល នឹងទទួលមនុស្សក្នុងមួយម្នាក់ត្រូវកក់ប្រាក់ចំនួន 500 យានចិនតៃវ៉ាន់ ។ អ្នកចូលរួម តាមការសិក្សាបានបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍រួច​ អ្នកនឹងទទួលប្រាក់កក់នឹងបានមកវិញ

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-07-26