ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

Let’s ទៅទិញសំបុតទីក្រុងតៃប៉ិ! ការប្រើប្រាស់ការចាប់ឆ្នោតដោយរីករាយ(5-7)

📢 អំណោយរង្វាន់ដែលមានតម្លៃសរុប 2200  ម៉ឺនលានលុយចិនតៃវ៉ាន់  រង្វាន់ទីមួយគឺ 500ម៉ឺន លានយន់ជាសាច់ប្រាក់!

 មិនគួរអោយជឿសោះ !  ️!ការចាប់រង្វាន់ដ៏បំផុតក្នុងរដូវក្តៅនេះបានមកដល់ហើយ🥳

ចាប់ពីថ្ងៃ 4/1 ដល់ 5/31 នៅហាងណាមួយក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ

 វិក្កយបត្រ / បង្កាន់ដៃ 200 ដុល្លារចិនតៃវ៉ាន់ក្នុងប្រតិបត្តិការតែមួយនឹងអាចចូលទៅក្នុងការចាប់រង្វាន់!


#រៀងរាល់សប្តាហ៍ចាប់រង្វាន់ មាស

#ខែឧសភានឹងចាប់រង្វាន់ម្តងទៀត Lexus NX350h ឡានអូតូ និងឡានចាក់សាំង🚗🚙

រង្វាន់ធំជាងគេគឺសាច់ប្រាក់ 5លានចិនតៃវ៉ាន់!!!💰💰💰

 ក៏មានការចាប់រង្វាន់ផ្តាច់មុខសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ ការចាប់រង្វាន់បន្ថែមសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស និងការចាប់ឆ្នោតថ្លែងអំណរគុណសម្រាប់ទិវាមាតាផងដែរ


▾▾▾▾#ពេលវេលាសកម្មភាពក្នុងក្មវិធី▾▾▾▾

▹ វិក្កយបត្រ/បង្កាន់ដៃ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023(ថ្ងៃសៅរ៍) ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023(ថ្ងៃពុធ)

 ▹ការចុះឈ្មោះវិក្កយបត្រ/បង្កាន់ដៃ៖ ថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 (ថ្ងៃច័ន្ទ) ដល់ថ្ងៃទី 31 ឧសភា ឆ្នាំ 2023 (ថ្ងៃពុធ) 23:59

 ▹ គេហទំព័រផ្លូវការនៃព្រឹត្តិការណ៍៖ https://2023letsgotaipei.taipei

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-05-22