ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មជ្ឈមណ្ឌលសេវាកម្មស្ត្រីនិងគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៅតៃប៉ិនៅក្នុងឆ្នាំ 2020.5/16 បានបើកថ្នាក់ " អ្នកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងសាប៊ូលាងដៃជាមួយអ្នក ~ រីករាយថ្ងៃទិវាបុណ្យអ្នកម្ដាយ ព្រឹត្តិការណ៍អបអរសាទរ” (4-4)

ចាប់ផ្តើមបង្កើតដុំសាប៊ូមូលៗគួរឱ្យស្រលាញ់!
ពេលវេលា៖ 2020.5/16  (ថ្ងៃសៅរ៍) 14:00-16:00
ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌល (អាស័យដ្ឋាន៖ លេខ 21 ជាន់ទី 7 ខ័ណ្ឌទី ១ ផ្លូវឌីហ៊ូវ សង្កាត់តាថុង ក្រុងតៃប៉ិ)
ទូរស័ព្ទ៖ (02)2558-0133  ចុចបន្ថែម 15


 

Publish Date

2020-04-27