ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ចំណងជើង: ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ នៅចេញចូលក្រៅប្រទេស មិនអាចនាំយកផលិតផលសាច់ស្រស់ចូលក្នុងប្រទេសបាននោះទេ ប្រសិនជាចែកឃេីញថាជាជនល្មើសច្បាប់នឹងត្រូវទទួលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។(1-1)

រំលឹកបញ្ចាក់ម្តងទៀតទៅកាន់មិត្តភក្តិទាំងឡាយ ~~~
 
 
ដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺគ្រុនផ្តាសាយ កុំផ្ញើសាច់ស្រស់មកកាន់ប្រទេសចិនតៃវ៉ាន់ សម្រាប់ការដើរទិញឥវ៉ាន់អនឡាញ។ ជនល្មើសអាចត្រូវបានផ្តន្ទាទោសនឹងជាប់គុក 7 ឆ្នាំ។
 
ប្រសិនបើអ្នកត្រលប់មកពីបរទេសកុំនាំសាច់ស្រស់ៗមកទៅក្នុងប្រទេស បេីសិនជាចែកទៅឃេីញចាប់ទុកថាជាជនល្មើសអាចត្រូវពិន័យ 100 លានយ័នចិនតៃវ៉ាន់។
 
កុំព្យាយាមធ្វេីខុសច្បាប់និងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃ។
 
  http://asf.baphiq.gov.tw/​

Art editor Img

Art editor Img
 

Publish Date

2019-01-19