ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

សិក្ខាសាលាស្និទ្ធស្នាល - ម៉ាស្សាយ៉ាងជិតស្និទ្ធ (8-16)

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍យុវជន និងការអប់រំគ្រួសារទីក្រុងតៃប៉ិ បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយឥតគិតថ្លៃ 

✅ម៉ោង៖ 9/16 (ថ្ងៃសៅរ៍) 10:00~17:00

✅ទីតាំង៖ មជ្ឈមណ្ឌលគ្រូបង្រៀនតាមផ្ទះថ្នាក់រៀនហាត់រាំបន្ទប់លេខ២  (ផ្ទះលេខ17 ជាន់ទី4 ខ័ណ្ឌទី 1ផ្លូវរិនអាយ សង្កាត់ចុងជិនទីក្រុងតៃប៉ិ )

បច្ចេកទេសសម្រាកកាយ និងផាសុកភាព បំពេញបន្ថែមដោយអន្តរកម្មរាងកាយ

បង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលទៅវិញទៅមក

គូស្វាមីភរិយាឬដៃគូជិតស្និទ្ធនឹងត្រូវទទួលស្វាគមន៍មុនគេសូមចុះឈ្មោះចូលរួម

គេហទំព័រវេបសាយចុះឈ្មោះ https://ydfe.gov.taipei/ ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ 23514078 ចុចផ្លាស់លេខ 1612

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-08-22