ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ក្នុងឆ្នាំ 2022 ការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល និងវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈទីក្រុងតៃប៉ិ បានសហការរៀបចំវគ្គសង្ខេបមុនថ្នាក់នៃ "ការថែទាំអ្នកបំរើខាងសេវា-អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" ដើម្បីបង្កើតថ្នាក់វិធីសាស្រ្តបង្រៀន។ (5-4)

សម្រាប់មិត្តថ្មីដែលចង់ចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គនេះ ហើយមិនបានចូលរួម នៅព្រឹកថ្ងៃទី 4 ឧសភា 2022 (ថ្ងៃពុធ) បន្ថែមពីលើការផ្ញើឯកសារចុះឈ្មោះតាមអ៊ីមែល សូមផ្ញើឯកសារចុះឈ្មោះនៅខែឧសភា។ 13 (ថ្ងៃសុក្រ) វេលាម៉ោង 5:00 ល្ងាច មុនថ្ងៃផុតកំណត់នៃការចុះឈ្មោះ សូមចំណាយពេលមើលវីដេអូនៃវគ្គសង្ខេបនៅជាន់ទី 3 នៃអគារសាលចំណូលស្រុកថ្មីសង្កាត់ វ័នហ័រ ដើម្បីស្វែងយល់អំពីរវគ្គសិក្សា និងខ្លឹមសារការងារពាក់ព័ន្ធ។ មុននឹងទៅសូមទាក់ទងមកកញ្ញា ហ្វាង ដើម្បីធ្វើការណាត់ជួបមើលវីដេអូវគ្គនេះ លេខទំនាក់ទំនង៖ 02-23701046 ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-05-09