ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

នាំមកនូវចម្ងាយរវាងយើងនិងប្រទេសនៃកោះមួយម៉ឺនកោះតៃវ៉ាន់និងវប្បធម៌ឥណ្ឌា

  1. ខ្សែភាពយន្តឃោសនាជាមួយចំណងជើងរងឥណ្ឌូណេស៊ី
  2. វីដេអូផ្សព្វផ្សាយចំណងជើងរងរបស់ចិន