ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់
លេខរៀង主題上版日期
1ជប៉ុនទុកអនុស្សាវរីយ៍នៃរដូវកាល៖ អ្នចំណូលស្រុកថ្មីសញ្ញាតិជប៉ុន / យូវជិនយាន2020-11-10
2ទិវាសិទ្ធិនារីប្រទេសវៀតណាម និពន្ធដោយ៖ អ្នកចំណូលថ្មីសញ្ញាតិវៀតណាម / រួនឆួតហិន2020-10-10
3ទិវាបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រទេសកម្ពុជា អត្ថបទដោយ៖ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីសញ្ញាតិកម្ពុជា / ស៊ុនយ៉ាវិន2020-09-10
4ឪពុកម្តាយនៃទិវាឪពុកក្នុងនាមជាព្រះពុទ្ធដែលកំពុងរស់នៅ៖ ប្រជាជនភូមាថ្មី / ចាងលីអ៊ីង2020-08-10
5ពិធីបុណ្យនៃខែក្តៅនៅប្រទេសថៃ អ្នកនិពន្ធ៖ ជនអន្តោប្រវេសន៍ថៃថ្មី / ឈុនថីងៗ2020-07-10
6បើកហូបអាហារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី អ្នកនិពន្ធដោយ៖ ប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីសញ្ញាតិឥណ្ឌូនេស៊ី / ឈ្មោះឌីងអាននី2020-06-10
7នឹករលឹកអនុស្សាវរីយ៍បុណ្យអុំទូកនៅប្រទេសវៀតណាម អ្នកនិពន្ធដោយ: ប្រជាជនចំណូលស្រុកថ្មីសញ្ញាតិវៀតណាម / ល័នស៊ឹកហ្វាងហ័វ2020-05-10
8ពិធីបុណ្យអ៊ុំទូកដ៏សប្បាយរីករាយ អ្នកនិពន្ធដោយ: សញ្ញាតិថៃប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី / ស៊ីរទឺរស៊ូ2020-04-10
9ពិធីបុណ្យស្ងប់ស្ងាត់នៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី អ្នកនិពុន្ធដោយ: សញ្ញាតិ ឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រជាពលរដ្ឋអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី / ចូវសឺអ៊ីរ2020-03-10
10បានកាត់បន្ថយនៃជីវិត អ្នកនិពុន្ធដោយ: សញ្ញាតិ ម៉ាឡេស៊ី ប្រជាពលរដ្ឋអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី/ ហ័ងប៉ោវអ៊ីន2020-02-10
11 ឆ្នាំថ្មីរបស់ខ្ញុំនៃប្រទេសម៉ិកស៊ិក អ្នកនិពុន្ធដោយ: សញ្ញាតិសម៉ិកស៊ិកប្រជាពលរដ្ឋអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី /ឡូ ឡេកជេរ2020-01-10