ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យឆ្លងដែននិងអន្តោប្រវេស្តន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃ រៀបចំ「សេវាបង្កើតក្រៅក្នុងគម្រោងលើកកំពស់សមត្ថភាពស្វែងរកពត៍មានរបស់ប្រជាជនថ្មី」

ការិយាល័យឆ្លងដែននិងអន្តោប្រវេស្តន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងចាប់ផ្តើមរៀបចំ「សេវាបង្កើតក្រៅក្នុងគម្រោងលើកកំពស់សមត្ថភាពស្វែងរកពត៍មានរបស់ប្រជាជនថ្មី」ចាប់ពី ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ខែកញ្ញាឆ្នាំ១០៣តៃវ៉ាន់ ដូចនេះយើងខ្ញុំសូមជម្រាបអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាជនថ្មីនិងកូនៗដែលមិនទាន់ចេះនិងមានបំណងចង់រៀនប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមកចូលរួមអោយបានច្រើនកុះករ។