ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ឆ្នាំ 2016 ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីបទបង្ហាញពីលទ្ធផលសិក្ខាសាលារៀនភាសាចិនហុកកៀន

ឆ្នាំ 2016 ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីបទបង្ហាញពីលទ្ធផលសិក្ខាសាលារៀនភាសាចិនហុកកៀន

តំបន់ស៊ុងស៊ាននៃការិយាល័យបំរើបងប្អូនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីនៃសិក្ខាសាលារៀនភាសាហុកកៀន នៅថ្ងៃទី 19 ខែ 4 (មេសា) បានបញ្ចប់វគ្គសិក្សានេះ ដោយលោកប្រធានលេខាធិការ បានរៀបចំពិធីនេះ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យយល់នូវឱកាសសិក្សា។ សិស្សដែលមានសុន្ទរកថាច្រៀងឃ្លាអំពីសន្ទនា និងការអានឱ្យកាន់តែពូកែហើយនិង ច្រៀង តែងកំណាព្យ មានការសម្តែង 15 កម្មវិធី នៃព្រឹត្ដិការណ៍ដែលទទួលបានជោគជ័យមួយ។

閩南語研習班結業了!好開心

全勤的學員合照

សប្បាយរីករាយនៃវគ្គសិក្សាបំពេញចប់

ការចូលរួមថតរូបរួមគ្នារបស់និស្សិត

全程以閩南語表達自寫的學習心得,太讚了!

兩位學員搭配對句表演

បកស្រាយអំពីរៀនភាសាចិនហុកកៀន

ការសម្តែងសិស្សទាំងពីរនាក់

閩南語歌曲好好聽!你一定不相信她是新移民

答對考題,附贈表演一首閩南語歌曲

ច្រៀងចម្រៀងភាសាចិនហុកកៀន និងការបញ្ចេញសំឡេងជាស្ដង់ដារ

ការសម្តែងចម្រៀងចិនហុកកៀន

能用閩南語作演講,嚇到你了吧!

班長感謝大家配合,也表演唱歌!

សម្តែងជាភាសាចិនហុកកៀន

សិស្សចំណាត់ថ្នាក់បានខ្លែងអំណរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ