ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ចាប់ពី2/2 ខេត្តក្វាងទុងរបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានចុះបញ្ជីជាតំបន់រងលំដាប់ទីពីរ (2-3)

មជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការជំងឺរាតត្បាតកណ្តាលបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំជាមួយអ្នកជំនាញ ដើម្បីពិភាក្សាពីសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់អ្នកដំណើរ និងការដោះស្រាយ ដើម្បីចាត់ថ្នាក់តំបន់ឆ្លងជម្ងឺរវិរុសកូណានៅក្នុងប្រទេសចិនដីគោកជាពីរកម្រិតទី២នៅក្នុងតំបន់៖
តំបន់ឆ្លងរាលដាលកម្រិតទីមួយ: បានបង្ហាញថាមានការរីករាលដាលនៃសហគមន៍ដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅទីនោះ បច្ចុប្បន្នខេត្តហ៊ូរប៉ិ ត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាតំបន់ឆ្លងជំងឺវិរ៉ូកូណាតំបន់ទីមួយ។
តំបន់ឆ្លងរាលដាលកម្រិតទី២:បានបង្ហាញថានៃការឆ្លងបន្តបន្ទាប់បានសម្តែងការសង្ស័យថាសហគមន៍មូលដ្ឋានបានរីករាលដាលនៅខេត្តក្វាងទុងនៅក្នុងខែ 2/2 ទៅ នៅខេត្តក្វាងទុងត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាក្រុមលំដាប់ទីពីរ ហើយជនជាតិចិនដីគោកដែលរស់នៅក្នុងខេត្តក្វាងទុងត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យចូលប្រទេស។  ក្រៅពីនេះនៅតំបន់ស៊ែវសានប្រសិនបានឆ្លងកាត់ ចាប់ពីខែ 2/2 ទៅនឹងត្រូវបានគេដាក់នៅផ្ទះបន្ទប់ដោយឡែកពីគ្នា ដើម្បីតាមដានរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ។


អ្នកដែលមានគ្រុនក្តៅក្អកជាដើម ពេលដែលអ្នកចូលក្នុងប្រទេស គួរតែផ្តួចផ្តើមឱ្យជូនដំណឹងដល់ងបុគ្គលិកនៅព្រលានយន្តហោះនិងបុគ្គលិកនៅកំពង់ផែធ្វើការពិនិត្យតាមដាននៅបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកសិន។   ប្រសិនបើអ្នកមានរោគសញ្ញាដូចបានរៀបរាប់ខាងលើក្នុងរយៈពេល ១៤ ថ្ងៃ នៃការវិលត្រឡប់មកប្រទេសចិនវិញ អ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅខ្សែរបង្ការការឆ្លងរាលដាលជម្ងឺរវិរុសកូណាដោយឥតគិតថ្លៃ 1922 រួចហើយធ្វើតាមការពេទ្យណែនាំការពាក់ម៉ាសឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។ ត្រូវប្រាកដច្បាស់ថាប្រាប់គ្រូពេទ្យអំពីប្រវត្តិធ្វើដំណើរ និងមុខងារហើយនិងថាតើគាត់មានជាក្រុមឬទេ។ (TOCC)។
ព័ត៌មានដែលទាក់ទងអាចយោងទៅលើតំណភ្ជាប់ព័ត៌មាន :https://at.cdc.tw/72e2gc
នាយកដ្ឋានជំងឺរលាកសួតថ្មីវិរុសកូណាឆ្លងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ :https://at.cdc.tw/xP90P0
សន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃផ្សាយផ្ទាល់នៅទីនេះ :https://www.youtube.com/user/taiwancdc/