ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មូលនិធិអ៊ីកទានបានប្រារព្ធឡើងនៅ 9 / 4-10 / 25 បានបើកថ្នាក់ “អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីរៀនហាត់ច្រៀងកុមារភាសាចិនហុកគៀន” (8-12)

បង្រៀនអ្នកឱ្យច្រៀងតាមបទចម្រៀងដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ ដូច្នេះអ្នកនឹងស្គាល់ប្រទេសតៃវ៉ាន់កាន់តែច្បាស់ជាងហ្នឹងហើយ !
 
ពេលវេលា : 9 / 4-12 / 25 រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ 09: 00-12: 00
ទីតាំង: ជាន់ទី 8 សាខាចុងហឺរបណ្ណាល័យទីក្រុងតៃប៉ិថ្មី (លេខ236 ផ្លូវ ណានកាំង សង្កាត់ចុងហឺរ ទីក្រុងតៃប៉ិថ្មី )
ទូរស័ព្ទលេខ: 2230-0339 លោកចាងបំរើសេវាសង្គមកិច្ច

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-09-02