ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យស្តារការងារ 10/5 បើកវគ្គ "អប់រំនិងការបណ្តុះបណ្តាល-យល់ដឹងអំពីជំងឺវង្វេង" (9-13)

ជំនួយដល់អ្នកបកប្រែឱ្យយល់ដឹងពីជំងឺវង្វេងវង្វាន់និងការណែនាំអំពីធនធាននៃរូបថតដ៏រយៈពេលវែងនិងមុខជំនាញអំពីសួរសុខទុក្ខ។
ពេលវេលា ៖ 10/5 (ថ្ងៃអង្គារ៍) ម៉ោង 13:30
ទីកន្លែង ៖ បន្ទប់រៀននៃសាកលវិទ្យាល័យពលកម្ម (ជាន់ទី 6 លេខ 101 ផ្លូវម៉ង់ជែវ សង្កាត់វ័នហ័រ ទីក្រុងតៃប៉ិ)
ចុះឈ្មោះលើគេហទំព័រ ៖ តំណភ្ជាប់ដូចខាងក្រោម
លេខទូរស័ព្ទ ៖ 02-23381600 ចុចផ្លាស់លេខ 4211  កញ្ញា ចូវ

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-09-27