ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសេវាកម្មការងារតៃប៉ិ 2020.4/10 (ថ្ងៃសុក្រ) (4-1)

វគ្គសិក្ខាសាលាស្តីពីការងាររបស់ប្រជាជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីត្រូវបានលុបចោល
ឆ្លើយតបទៅនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺរលាកសួតថ្មីដើម្បីជៀសវាងហានិភ័យនៃការឆ្លងមេរោគចង្កោម។ វគ្គសិក្សានៃសិក្ខាសាលាស្តីពីការងារប្តីប្រពន្ធរបស់ចិនដីគោកដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី 10 ខែ 4មេសា ឆ្នាំ 2020 នឹងត្រូវលុបចោល។
 

Publish Date

2020-04-08