ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ការិយាល័យសង្កាត់ស៊ុងសាន 5/24-9/9 ចាប់ផ្តើមបានបើក "ថ្នាក់ធ្វើនំដុតនិងចំអិនម្ហូបអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីឆ្នាំ 110"(4-10)

វគ្គសិក្សានេះនឹងណែនាំនូវមុខម្ហូបតៃវ៉ាន់និងបង្អែមចិន សូមចំអិនម្ហូបតៃវ៉ាន់ដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ទាំងអស់គ្នា!
ពេលវេលា:2021/5/24 - 9/9 រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទ (13:00-16:00)
ទីកន្លែង៖ វិទ្យាល័យព្រីនស្តុន (លេខ 12 ផ្លូវខាងលីង សង្កាត់ស៊ុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ)
ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធរណេត៖ https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/31
ទូរស័ព្ទ៖:(02)8787-8787 ចុចផ្លាស់លេខ 736 កញ្ញាចេន
 

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-04-27