ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅលើកោះក្នុងខែមិថុនា - សកម្មភាពចែករំលែកពហុវប្បធម៌នៃសមាគមជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៊ឹកលីង (6-3)

លេងសប្បាយដោយគ្មានព្រំដែន ~ ធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅលើកោះ
មិនកកកុញ មិននឿយហត់ មិនតម្រង់ជួរ
ទៅបរទេសលេងយ៉ាងងាយៗហើយមានអារម្មណ៍ល្អ។
សូមស្វាគមន៍ចំពោះការធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីន និងឥណ្ឌូនេស៊ី
កាលបរិច្ឆេទ៖ 2022.06.25 (ថ្ងៃសៅរ៍)
ទីកន្លែង៖ សាលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីតំបន់ស៊ឹកលីង - សួនពហុវប្បធម៌ទី 2 
គេហទំព័រចុះឈ្មោះ៖ https://reurl.cc/QLa1K0
វគ្គពេលព្រឹក៖ ការចែករំលែកវប្បធម៌ហ្វីលីពីន + ការសន្ទនាការធ្វើដំណើរជាក់ស្តែង + ការបង្រៀនចម្រៀង
វគ្គថ្ងៃរសៀល៖ ការចែករំលែកវប្បធម៌ឥណ្ឌូនេស៊ី + ការសន្ទនាទេសចរណ៍ជាក់ស្តែង + ការបង្រៀនចម្រៀង
ទូរស័ព្ទ 2504-8088 ចុចផ្លាស់លេខ 23
ចំពោះអ្នកចូលរួម៖ អ្នកដែលមានអាយុលើសពី 20 ឆ្នាំឡើង។
នឹងទទួលវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ 1 សម្រាប់អ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នា។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-06-10