ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

"ការិយាល័យក្រសួងសុខភាពរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ - កម្មវិធីក្រុមគាំទ្រជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (3-11)

1. ព្រឹត្តិការណ៍ "ក្នុងឆ្នាំ 2023  ការិយាល័យក្រសួងសុខភាពរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ - កម្មវិធីក្រុមគាំទ្រជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីខែមេសា ដល់ខែមិថុនា ដោយផ្តល់ព័ត៌មានអំពីការថែទាំសុខភាពសម្រាប់កុមារតូចៗ ការការពារ និងការព្យាបាលជំងឺរលាកសួតថ្មី វិធានការសុខុមាលភាពសង្គម និងដឹកនាំមាតាបិតាឱ្យយល់អំពីដំណើរការអភិវឌ្ឍផ្លូវកាយ និងផ្លូវចិត្តរបស់កុមារ និងជំនាញណែនាំសៀវភៅរូបភាព តាមរយៈវគ្គសិក្សាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ និងវិជ្ជាជីវៈជំរុញការអភិវឌ្ឍដល់ខួរក្បាលរបស់កុមារ ការអភិវឌ្ឍន៍ភាសា និងបង្កើនការយល់ដឹង លើកទឹកចិត្តជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មី និងគ្រួសាររបស់ពួកគេឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអប់រំគ្រួសារ បណ្តុះទម្លាប់នៃការអានរបស់កុមារ និងទម្លាប់សិក្សាសកម្ម និងបង្កើនអារម្មណ៍ឪពុកម្តាយ-កូន។

2. ព្រឹត្តិការណ៍ "ក្នុងឆ្នាំ 2023  មាតានិងកូនសំណព្វចិត្តថ្នាក់ហាត់ប្រាណ Yo~កម្មវិធីក្រុមគាំទ្រជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែមិថុនា  អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីត្រូវបានអញ្ជើញឱ្យស្វែងយល់អំពីការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង និងការថែទាំសុខភាពក្នុងគ្រួសារ។ តាមរយៈលំហាត់ប្រាណបែបដែលលំហែលអារម្មណ៍និងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរាងកាយ និងផ្លូវចិត្ត ពួកគេអាចធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការស៊ូទ្រាំនៃផ្លូវដង្ហើម ភាពបត់បែន កម្លាំងសាច់ដុំ និងកាយសម្បទាដែលមានសុខភាពល្អផ្សេងទៀត។ និងរីករាយជាមួយជីវិតដែលមានសុខភាពល្អនិងស្រស់ស្អាតហ្វឹកហាត់ជាមួយគ្នា។

3. រយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យ និងទីតាំងនៃ "ក្រុមការអានមនោសញ្ចេតនាឪពុកម្តាយ-កូនៗអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" មានដូចខាងក្រោម៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 22 ខែមេសា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 10 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023 រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ ចាប់ពីម៉ោង 2:00 រសៀល ដល់ម៉ោង 4:00 រសៀល ដែលជាម៉ោងរៀនចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី 10 ខែមិថុនា គឺចាប់ពីម៉ោង 2:00 រសៀល ដល់ម៉ោង 5:00 ល្ងាច។ នៃសកម្មភាពនឹងប្រព្រឹត្តនៅមជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវប្បធម៌ និងច្នៃប្រឌិតតៃវ៉ាន់- អគារ ស៊ុងចាំងទី II (លេខ 131 ជាន់ទី 2 ផ្លូវ ស៊ុងចាំង សង្កាត់ ចុងសាន ទីក្រុងតៃប៉ិ)បានរៀបចំ។

4. "មាតានិងកូនសំណព្វចិត្តថ្នាក់ហាត់ប្រាណ Yo~កម្មវិធីក្រុមគាំទ្រជនអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" កាលវិភាគ និងទីតាំងដំណើរការមានដូចខាងក្រោម៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី 3 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 ដល់ថ្ងៃទី 21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2023  រៀងរាល់ថ្ងៃពុធ ចាប់ពីម៉ោង 2:00 រសៀល ដល់ម៉ោង 4:00 រសៀល ព្រឹត្តិការណ៍(អាស័ដ្ឋលេខ៖ 7-1 B1 ខ័ណ្ឌទី 2 ផ្លូវខាងចូវណាន សង្កាត់ តាអាន ទីក្រុងតៃប៉ិ) បានរៀបចំ។

5. អ្នកដែលចង់ដាក់ពាក្យ ឬមានចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទាក់ទងបុគ្គលិកសង្គម កញ្ញា ចាំង និង កញ្ញា ស៊ូ ទូរស័ព្ទ៖ 02-2230-0339។


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-03-27