ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ទស្សនាវដ្តីតៃវ៉ាន់ គ័ងហ័រ ភាសាវៀតណាម ថៃ និងឥណ្ឌូនេស៊ី នៅក្នុងខែ សីហា សូមតាមដានទស្សនាវដ្តីតាមលើអ៊ីនធឺណិត (8-14)

វគ្គនេះបញ្ហាញណែនាំអំពីសារមន្ទីរតៃវ៉ាន់ស្ថាបត្យកម្មតៃវ៉ាន់  បរិស្ថានវិទ្យាគ្រាប់ពូជវប្បធម៌ជនជាតិដើម និងវប្បធម៌ធម្មជាតិដទៃទៀត ក៏ដូចជាវិចិត្រករអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឈ្មោះ Made Sukariawan រឿងរ៉ាវនៃការប្រើប្រាស់សម្ភារៈមកឆ្នៃបង្កើតចម្លាក់ឈើនៅតៃវ៉ាន់

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-09-02