ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

ពិធីបុណ្យបណ្តែតប្រទីតនៅតៃវ៉ាន់ទីក្រុងតៃប៉ិ ក្នុងឆ្នាំ 2023 -តំបន់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី បានចាប់ផ្តើមបើកនៅសិក្ខាសាលា "សហការបង្កើតសិល្បៈ" បានបើកថ្នាក់បង្ហាត់រៀនចំណេះហើយ !! (11-2)

ពិធីបុណ្យបណ្តែតប្រទីតនៅតៃវ៉ាន់ទីក្រុងតៃប៉ិ ក្នុងឆ្នាំ 2023 -តំបន់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី បានចាប់ផ្តើមបើកនៅសិក្ខាសាលា "សហការបង្កើតសិល្បៈ" បានបើកថ្នាក់បង្ហាត់រៀនចំណេះហើយ !!

សូមអញ្ជើញបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិ និងសិល្បករថ្មីៗមកបង្កើត ទំនាក់ទំនង និងចែករំលែកវប្បធម៌របស់គ្នាទៅវិញទៅមក!!!

●11/12 (ថ្ងៃសៅរ៍) 14:00-16:00

ឈុតមួយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកស្រុកកំណើតរបស់ខ្ញុំ / អ្នកដំឡើង: . ឆាងយូវតាហ្វូរ x ចាន់ម៉ីងនី

●11/13 (ថ្ងៃអាទិត្យ) 13:00-16:00

យើងខ្ញុំនៅទីនេះ - ការសន្ទនាប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត / ចង្កៀងច្នៃដោយឫស្សី / វិចិត្រករទេសភាពអន្តរជាតិ៖ វ័ងហ្វិនជឹក

●11/19 (ថ្ងៃសៅរ៍) 10:00-12:00

បណ្តុះដោយរសជាតិតៃប៉ិ-រសជាតិរបស់តៃប៉ិ /វិចិត្រករផ្នែកក្រដាស៖ ឈិនឡុកថាន់

▲ តំណភ្ជាប់ចុះឈ្មោះ ៖ https://reurl.cc/MXZQpp


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-11-11