ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

មហាវិទ្យាល័យមុខងារនៃទីក្រុងតៃប៉ិ និងការិយាល័យកិច្ចការស៊ីវិល 7/12-10/29 សហការរៀបចំបើកថ្នាក់“ បុគ្គលិកថែទាំនិងបណ្តេញបុគ្គលិកជំនាញ - ថ្នាក់ពិសេសសំរាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី” (4-12)

ស្វែងយល់អំពីការថែទាំទារកនិងកុមារការថែទាំមាតាក្រោយពេលសម្រាលកូន។ ល។ បន្ទាប់ពីវគ្គសិក្សាយើងនឹងជួយក្នុងការទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ ។ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍  សូមស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះរៀនទាំងអស់គ្នា!

ម៉ោងសិក្សា៖ 2021/7/12-8/30、 9/17、9/29、10/1-10/29 រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទពុធ និង ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង 09:10-16:10
ទីតាំងនៃវគ្គសិក្សា៖ វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍មុខងារនៃទីក្រុងតៃប៉ិ (លេខ 301 ផ្លូវស៊ឹកតុង សង្កាត់ស៊ឹកលីងទីក្រុងតៃប៉ិ)
គោលដៅចុះឈ្មោះចូលរៀន៖ អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីដែលបានចុះឈ្មោះ (ឬមានប័ណ្ណស្នាក់នៅនិងអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅផ្ទាល់) នៅតៃប៉ិ មានអាយុចាប់ពី 20 ឆ្នាំឡើងទៅ  ហើយមានសមត្ថភាពចេះភាសាចិន មូលដ្ឋានក្នុងការប្រលងជាអាទិភាព។ បន្ថែមពីលើនេះទីភ្នាក់ងារមានសិទ្ធិអំណាច ដើម្បីកែសំរួលអ្នកចូលរួមនិងល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះ។
ការចុះឈ្មោះទទួលសិស្ស៖ 25 នាក់
ចុះឈ្មោះលើបណ្តាញគេហទំព័រ៖ https://reurl.cc/2b9q0v
កាលបរិច្ឆេទចុះឈ្មោះ៖ ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ 2021/6/11 (ថ្ងៃសុក្រ) វេលាម៉ោង 5 ល្ងាច
កាលបរិច្ឆេទប្រកាសបញ្ជីចូលរៀន៖ 2021/6/18 (ថ្ងៃសុក្រ)
*ការកត់សំគល់ជាមុនដូចជា:
1. ការចុះឈ្មោះតាមអ៊ិនធរណេត (សូមយករូបថតទំហំ1 អ៊ីញនិងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើមឬលិខិតអនុញ្ញាតស្នាក់នៅសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនៅថ្ងៃដំបូងនៃថ្នាក់) ប្រសិនបើចំនួនអ្នកដាក់ពាក្យលើសពី 25 នាក់នោះវានឹងត្រូវបានសំរេចដោយឆ្នោត។
2. បន្ទាប់ពីវគ្គសិក្សាបានបញ្ចប់ការប្រឹក្សាដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជំនាញអ្នកបច្ចេកទេសកម្រិតតែមួយសម្រាប់ទារក។ វាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួយក្នុងការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការលើកទី 3 ក្នុងឆ្នាំ 110 នៅក្នុងការធ្វើតេស្តនិងវាយតម្លៃការបញ្ជាក់វិញ្ញាបនប័ត្រភ្លាមៗ (ប្រហែលខែ 11 វិច្ឆិកា) ។ អ្នកត្រូវចូលរួមក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់ជំនាញដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួន
3. ក្នុងកំឡុងពេលវគ្គបណ្តុះបណ្តាលសិក្ខាសាលា សូមត្រៀមអាហារថ្ងៃត្រង់ដោយខ្លួនឯង មិនមានអាហារថ្ងៃត្រង់ផ្តល់ជូនលោកអ្នកឡើយ។

កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2021-04-30