ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

[ការគិតរបស់ម្នាក់ៗតែងតែមានគំនិតគិតខុសពីគ្នា- សម្លឹងមើលតួនាទី នឹងយល់ឃើញពីគំនិតនិងការគិតរបស់ខ្លួនអ្នក] ក្រុមកំណើននៃចំណេះ និងចិត្តគំនិត (3-5)

តើអ្នកបានរកឃើញឬនៅ? នៃគំនិតមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងខ្សែរជីវិតរស់នៅអ្នកបានអូ៎!

ពណ៌/សំលៀកបំពាក់/ចំណាប់អារម្មណ៍/ការងារ/តួនាទី/របបអាហារ

តើអ្វីជាឥទ្ធិពលនៃចិត្តគំនិត រស់នៅប្រទេសខុសគ្នានឹងមានវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាមែនទេ?

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការផឹកតែនិងជជែកជាមួយគ្នា និងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៅឆាកជីវិតរបស់អ្នកផងដែរ!

ពេលវេលាម៉ោងនៃកម្មពិធី៖

ឆ្នាំ 2022  4/22 (ថ្ងៃសៅរ៍), 5/06 (ថ្ងៃសៅរ៍), 6/03 (ថ្ងៃសៅរ៍), 7/01 (ថ្ងៃសៅរ៍), 7/29 (ថ្ងៃសៅរ៍) រសៀលម៉ោង 14:00~16:30


មាតិកានៃកម្មពិធី៖

តាមរយៈការដឹកនាំរបស់គ្រូ + ហ្គេមគំនិតគិតខុសពីគ្នា + ការចែករំលែកការជជែកគ្នា + ការពិភាក្សាគ្នា សូមមើលតួនាទី និងខ្លួនយើងតាមទស្សនៈនៃគំនិតគិតខុសពីគ្នា

ទីតាំងកម្មពិធីនៅ៖

មូលដ្ឋានថែទាំសហគមន៍សម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅសង្កាត់ខាងកើត ទីក្រុងតៃប៉ិ(ផ្ទះលេខ 252  ជាន់ទី 1 ផ្លូវ សែងយ៉ាំង សង្កាត់ណានកាំង)

ចំពោះអ្នកចូលរួម៖

ជាអ្នកចំណូលស្រុកន៍ថ្មីដែលមានចុះឈ្មោះក្នុងកីនបញ្ជី ឬពិតជារស់នៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉ិ (នៅក្នុងសង្កាត់ណីហ៊ូ   . ស៊ុងសាន . សង្កាត់ណានកាំងនឹងទទួលឈនមោះមុន)

វិធីនៃការចុះឈ្មោះ៖

វិធីនៃការចុះឈ្មោះ៖

1. ការចុះឈ្មោះតាមទូរស័ព្ទ៖ 02-2631-7059   ចុចផ្លាស់លេខ 12. ទំនាក់ទំនងកមបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចដោយកញ្ញា លីង 

2. ចុះឈ្មោះតាមបណ្តាញ៖ https://forms.gle/m83YUoMAHgj7YV3g8


------------


មូលដ្ឋានថែទាំសហគមន៍សម្រាប់អ្នកចំណូលស្រុកថ្មីនៅសង្កាត់ខាងកើត ទីក្រុងតៃប៉ិ

ចាត់តាំងដោយការិយាល័យសង្គមកិច្ចនៃរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉ិ សមាគមនៃសមាគមគ្រីស្ទាននារីៗវ័យក្មេងនៃសាធារណៈរដ្ឋចិនតៃវ៉ាន់(YWCA) ដែបានរៀបចំឡើង

លេខទូរស័ព្ទ៖ 02-2631-7059

 ទូរសារ៖ 02-2631-7167

អាស័យដ្ឋាន៖ផ្ទះលេខ 252  ជាន់ទី 1 ផ្លូវ សែងយ៉ាំង សង្កាត់ណានកាំង

ពេលវេលាម៉ោងកម្មពិធី៖ ថ្ងៃអង្គារដល់ថ្ងៃសៅរ៍ 08:30~17:30

ប្រអប់សំបុត្រអាជីវកម្មកិច្ចការសង្គម៖ 2ndnhome@gmail.com 


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2023-03-14