ទៅកាន់មាតិកាប្លុកមាតិកាសំខាន់

កម្មពិធីបុណ្យចំណូលស្រុកថ្មី "បង្កើនអំណាចជាតិថ្មី អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" (11-3)

🌸 ក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី 12/10 (ថ្ងៃសៅរ៍) បានរៀបចំឡើង កម្មពិធីបុណ្យចំណូលស្រុកថ្មី "បង្កើនអំណាចជាតិថ្មី អ្នកចំណូលស្រុកថ្មី"ព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមបញ្ចូលអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី  នៃ បីវប្បធម៌របស់ភូមិហាក់កា និងភូមិជៀន បានរៀបចំឡើង"ភូមិហាក់កា និងភូមិជៀនស្រុកកំណើត - ឆ្នាំ 2022  ការតាំងពិព័រណ៍ពិសេសនៃពិធីបុណ្យនៃអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី " និង "ចក្ខុវិស័យថ្មីរបស់តៃវ៉ាន់ -  ឆ្នាំ 2022 ពិព័រណ៍រូបថតពិធីបុណ្យអ្នកចំណូលស្រុកថ្មី" ។


✨កម្មវិធីប្រកាសស្វែងរកទាក់ទឹមនឹងឯកសារតាមអ៊ីនធឺណិត✨

មិនមានដែនកំណត់ចំពោះប្រភេទការងារដូចជា គំនូរ សិប្បកម្ម ការងារកាត់ដេរ ប៉ះដេរក្រណាត់ និងការងារថតរូប គឺមិនមានកំណត់ចំពោះអ្នកចូលរួមឡើយ។

ចំពោះការជ្រើសរើសស្នាដៃដែលបានបញ្ចាក់ (លើកលែងតែស្នាដៃថតរូប) នឹងត្រូវដាក់តាំងបង្ហាញនៅទីកន្លែងព្រឹត្តិការណ៍ នៅក្នុងថ្ងៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ ស្នាដៃរូបថតនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នៅលើគេហទំព័រឌីជីថល ហើយស្នាដៃដែលបានជ្រើសរើសក៏នឹងទទួលបាន 🎁 រង្វាន់ក្នុងពិធីបុណ្យអ្នកចំណូលស្រុកថ្មីដ៏អស្ចារ្យនេះ🎁 ផងដែរ។ សូមស្វាគមន៍ក្នុងការដាក់ពាក្យចូលរួមនៅមុនថ្ងៃទី 17/ ខែ11  (ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍)ហើយ!

ប្រសិនជាលោកអ្នកមានចម្ងល់ សូមទាក់ទងមកស្នងការស្ថានីយ៍សេវាកម្មទីក្រុងតៃប៉ិ ដោយលោក  ចាំង ម៉ៃហ្វិន (02)23889393 ចុចផ្លាស់លេខ 3217 ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រដើម្បីសាកសួរ

https://servicestation.immigration.gov.tw/1469/1518/3892/3932/324725/cp_news


កាលបរិច្ឆេទចាក់ផ្សាយ

2022-11-16